Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовані за семестровою системою: І семестр з 2 вересня по 24 грудня, ІІ семестр з 13 січня по 29 травня.                               .

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули. Орієнтовно:

-         осінні :   з 28 жовтня по 03 листопада ;

-         зимові : з 26 грудня по 12 січня;

-         весняні:   з 30 березня по 05 квітня.

           З метою якісного виконання навчальних програм та формування в учнів 10-11 класів практичних навичок з предмета Захист Вітчизни ,години з інваріантної складової, відведені на вивчення предмета, будуть передані до Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів

( вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 учні 4,9,11класів складають державну підсумкову атестацію.

Режим роботи навчального закладу:

-         за п’ятиденним робочим тижнем;

-         заклад працює в одну зміну;

-         кабінетна система роботи;

-         тривалість уроків: 1 класи – 35 хвилин, 2-4 класи – 40 хвилин,

5-11 класи – 45 хвилин.

Відповідно до рішення педагогічної ради та листа МОН України від 06.02.2008 року № 1/9-61 навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться упродовж навчального року. Навчальна практика та екскурсії проводяться з предметів природничого циклу, художньо-естетичного та технологічного напрямку.