Вхід/Реєстрація

Наша школа

Девіз школи
За видноколом видно коло,
Допоки б'ється серце - йди,
Усе життя, по суті, школа,
Й легкого іспиту не жди.


Гімн школи

Рідна школо, ти чудова,
Ти для мене другий дім.
Сорок восьма, рідна школо!
Тобі співаемо цей гімн.
З тобою разом ми зростаєм,
Нам віддаєш свої знання,
Разом дитинство проводжаєм
І починаємо доросле життя.
Найкращі почуття мене переповнюють,
Коли я згадую шкільні роки,
Учительку ласкаву та привітну,
Що вперше посміхнулася мені.
Ми виростаєм і може доля наша
Нас розєднає, але вірю я,
Завжди ми будем згадувати разом
Хвилини нашого найкращого життя.

 

Розрахунковий рахунок:

БО Благодійний фонд

"Нове покоління міста Херсона"
НВК №48 р/р 26003052205284
Код ЕДРПОУ 40450494
МФО 352479
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Херсона

Нові знання

 

Про школу

fasadnvk48

   Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 48 Херсонської міської ради - це заклад освіти І-ІІІ ступенів із спеціальними класами для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
   Головною метою НВК №48 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки дітей; забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами. 
   Головним завданням НВК №48 є:
- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

- рання інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в соціалізуюче середовище;

- забезпечення права дітей, які потребують корекції розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в НВК №48 з корекційно - розвитковою роботою та медичною реабілітацією;

-виховання почуття доброти, милосердя, взаємовиручки та адаптації учнів з різним станом здоров'я в соціум;

- виховання шанобливого ставлення до родини, старших, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- виховання цілісного сприйняття світу, вміння орієнтуватися в системі загальнолюдських цінностей;

- підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- проведення корекційно - розвиткової роботи, спрямованої на розвиток компенсаторних можливостей учнів з особливими освітніми потребами, для їхньої подальшої соціальній реабілітації у соціумі;

- створення умов для спеціального оздоровчо-виховного та корекційного навчання, відновлення здоров'я, адаптації та інтеграції в сучасному світі;

- здійснення індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушень;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і вміння учнів самовдосконалюватись;

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- сприяння фізичного і психічного розвитку дітей;

- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого - медико - педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;

- здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно - розвитковій роботі.

Контактна інформація

Вулиця 28 Армії, 14  

Телефон: (0552) 35-27-94, 35-27-97

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Партнери

FREEhost.UA - украинский хостинг и аренда сервера

 Центральна дитяча бібліотека ім. Л. Українки