Про школу

fasadnvk48

   Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс № 48 Херсонської міської ради - це загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціальними класами для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
   Головною метою НВК №48 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки дітей; забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами. 
   Головним завданням НВК №48 є:
- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

- рання інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в соціалізуюче середовище;

- забезпечення права дітей, які потребують корекції розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в НВК №48 з корекційно - розвитковою роботою та медичною реабілітацією;

-виховання почуття доброти, милосердя, взаємовиручки та адаптації учнів з різним станом здоров'я в соціум;

- виховання шанобливого ставлення до родини, старших, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- виховання цілісного сприйняття світу, вміння орієнтуватися в системі загальнолюдських цінностей;

- підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- проведення корекційно - розвиткової роботи, спрямованої на розвиток компенсаторних можливостей учнів з особливими освітніми потребами, для їхньої подальшої соціальній реабілітації у соціумі;

- створення умов для спеціального оздоровчо-виховного та корекційного навчання, відновлення здоров'я, адаптації та інтеграції в сучасному світі;

- здійснення індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушень;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і вміння учнів самовдосконалюватись;

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- сприяння фізичного і психічного розвитку дітей;

- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого - медико - педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;

- здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно - розвитковій роботі.