Наказ організація харчування 2020-2021

 

 

Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №48

 

Херсонської міської ради

 

Н А К А З

 

від 01.09.2020                                                                                     №  

 

Про організацію харчування

 

учнів у 2020/2021 навчальному році

 

               На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», постанови головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», листа Міністерства освіти і науки України від 30.05.2014 №2/5-14-789-14 «Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах», наказу управління освіти Херсонської міської ради від 25.08.2020 №115-Т «Про організацію харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2020/2021 навчальному році», згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, з метою організації протягом навчального року повноцінного, якісного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти міста

 

НАКАЗУЮ:

1.З 01.09.2020року організувати харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій відповідно нормативно-правових документів та вимог санітарного законодавства.

2.Призначити відповідальною за організацію харчування учнів у школі, згідно з розподілом функціональних обов’язків, заступника директора з навчально-виховної роботи Світлану ЛУШНІКОВА.

3.Затвердити графік харчування учнів відповідно до вимог п.10 ДСанПіН 5.5.2.008-01 (додаток 1)

4.Затвердити графік чергування педагогічних працівників в обідній залі (додаток 2)

5.Забезпечити охоплення всіма видами харчування не менше 97% дітей від загальної кількості учнів.

6.Відповідальному за організацію харчування учнів ЛУШНІКОВІЙ Світлані :

6.1.  Постійно здійснювати координацію діяльності з роботою медичної сестри   щодо   контролю   за   харчуванням дітей.

6.2. До 01.09.2020 року відпрацювати режим і графік харчування дітей, режим чергування педагогічних працівників в обідній залі.

6.3.До 01.09.2020 опрацювати інформацію щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій).

6.4.Контролювати додержання дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції.

6.5.Контролювати санітарно-гігієнічний стан обідньої зали.

6.6..Тримати на постійному контролі якість харчування учнів.

6.7..Не допускати присутності учнів у виробничих приміщеннях їдальні. Не дозволяти залучення школярів до робіт, пов’язаних із приготуванням і роздачею їжі, прибиранням приміщень.

6.8.Щомісячно, до 25 числа, надавати до управління освіти інформацію щодо охоплення учнів харчуванням.

6.9.Щомісячно, до 01 числа наступного місяця, надавати до централізованої бухгалтерії управління освіти звіт про харчування учнів.

6.10.Протягом навчального року проводити постійну просвітницьку роботу серед учнів та батьківської громадськості з залученням спеціалістів системи охорони здоров’я з питань необхідності повноцінного гарячого харчування; порушувати питання на батьківських зборах.

6.11.Вести щоденний облік харчування дітей пільгових категорій за бюджетні кошти.

6.12.Щомісяця готувати відомість про харчування учнів пільгових категорій.

7. Завідуючій виробництвом Оксані КРАВЧЕНКО:Медичній сестрі РУДЕНКО Раїса:

7.1.До 01.09.2020 року надати відповідальній особі за харчування Світлані ЛУШНІКОВІЙ медичні книжки всіх працівників харчоблоку для перевірки проходження медичних оглядів.

7.2.До 01.09.2020 року надати директору школи на затвердження графік постачання продуктів, для ознайомлення – двотижневе меню.

7.3.Забезпечити протягом року дотримання норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591.

7.4..Не залучати персонал до приготування, порціювання й роздачі кулінарних виробів, проведення санітарної обробки й дезинфекції обладнання, посуду й інвентаря, у посадові обов’язки якого не входять вказані види діяльності.

7.5.Забезпечити на харчоблоці їдальні умови для дотримання персоналом правил особистої гігієни.

7.6.Не допускати порушень вимог нормативно-розпорядчих документів щодо прийому й зберігання продуктів харчування, приготування та реалізації готових страв.

7.7.Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини, суворо дотримуватись умов зберігання та терміну реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

7.8.Перевіряти супровідні документи до продовольчої сировини, які свідчать про їх походження, якість, безпеку, а також про відсутність у складі генетично модифікованих організмів з обов’язковим зазначенням їх частки вмісту в них. У разі відсутності сертифікатів на будь-які продукти – негайно повідомляти відповідального за харчування в школі.

7.9..Щоденно суворо дотримуватися технології закладки продуктів.

7.10.Щоденно суворо дотримуватися рецептури, технології приготування їжі та видачі страв.

7.11.Проводити бракераж сирої продукції та результати фіксувати в спеціальному журналі.

7.12.Щоденно проводити бракераж готової продукції та результати фіксувати в спеціальному журналі.

7.13.Щоп’ятниці проводити генеральне прибирання на харчоблоці.

7.14.Забезпечити обслуговування й ремонт технологічного обладнання харчоблоку коштом ТОВ «Сервіс ГРАНД».

7.15.Забезпечити поточний ремонт приміщень харчоблоку та інших приміщень, необхідних для організації харчування, у т.ч. допоміжних, коштом ТОВ «Сервіс ГРАНД».

7.16.Нести персональну відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, пожежної, електробезпеки та виробничої санітарії на харчоблоці.

7.17.Систематично проводити дератизацію та дезінфекцію приміщень харчоблоку.

8.Медичній сестрі РУДЕНКО Раїса:

8.1.Систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь.

8.2.До 16 години наступного дня надавати на підпис директору школи меню на наступний день.

8.3.Щоденно брати участь у бракеражі готової продукції.

8.4.Щоденно вести облік виконання норм харчування учнів.

9. Класним керівникам 1-11 класів:

9.1.Протягом навчального року проводити постійну просвітницьку роботу серед школярів та батьківської громадськості з залученням спеціалістів системи охорони здоров’я з питань необхідності повноцінного гарячого харчування; порушувати питання на батьківських зборах.

9.2.Систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь, запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

9.3.Вести щоденний облік харчування дітей за бюджетні (1-4 класи),пільгових категорій та батьківські кошти.

9.4.Щоденно контролювати дотримання графіка харчування.

9.5.Щоденно контролювати додержання дітьми правил особистої гігієни (миття рук) та вживанням готових страв, буфетної продукції.

10.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Н А К А З

від 11.09.2020                                                                                     №  

Про вартість харчування для

окремих категорій учнів у школі

 

 

               На виконання рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 20.08.2019 року №303 «Про вартість харчування для окремих категорій учнів у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах міста”, наказу управління освіти від 01.09.2020 року № 199-Т «Про вартість харчування для окремих категорій учнів у закладах загальної середньої освіти міста», з метою охоплення дітей пільгових категорій гарячим харчуванням

НАКАЗУЮ:

1.Класним керівникам 1-11-х класів, відповідальній за харчування Світлані ЛУШНІКОВІЙ :              

1.1.З 01 вересня 2020 року організувати харчування, встановивши вартість харчування без урахування торгівельна націнка суб’єктів підприємницької діяльності.

1.2.Для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей з малозабезпечених сімей, дітей громадян України, які прибувають на територію м. Херсона з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичної операції та забезпеченні її проведення та мають статус учасника АТО, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в районних службах з питань захисту прав дітей м. Херсона:

1.2.1. Для учнів віком від 6 до10 років – 20.00 грн. на одну дитину на день;

1.2.2.Для учнів віком від 10 років і старше -25.00 грн. на одну дитину на день.

1.3.Для дітей зі зниженим слухом, дітей з особливими освітніми потребами спеціальних класів:

1.3.1.Віком від 6 до 10 років -65,00 грн. на одну дитину на день.

1.3.2.Віком від 10 до 13 років – 75,00 грн. на одну дитину на день.

1.3.3.Віком від 13 років і старших -85,00 грн. на одну дитину на день.

2.Затвердити список дітей пільгових категорій, які отримують гаряче харчування з 01 вересня 2020 року:

3.Відповідальній за організацію харчування Світлані ЛУШНІКОВІЙ :

3.1.Щомісячно, до 30 числа ,надавати до централізованої бухгалтерії управління освіти звіт про харчування учнів.

3.2.Забезпечити відповідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час організації харчування учнів.

3.3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  з навчально – виховної роботи   Світлану ЛУШНІКОВУ.

        Графік харчування здобувачів освіти

Години

Класи

8.45 - 9.00

1а, 1б, 1в,2г,3г,4в,8д

9.45 – 10.00

5в,7г,8в,2а,2б,2в

10.45-11.05

3а,3б,3в,5д,6д,10д

11.50-12.05

4а,4б,

діти пільгових категорій та за батьківські кошти

12.50-13.10

1в,2г, 3г,4в,5в,7г,8в,5д,6д,8д,10д

14.10

         ГПД