Виховна система закладу

Організація виховної та позакласної роботи закладу

Виховна система закладуце цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Пріоритетним у виховній роботі є:

реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

- залучення молоді до національної та світової культури;

- збереження національного та фізичного здоров'я підростаючого покоління;

виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Мета виховної роботи:

Створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

meta school

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА

vipusknik osobistist

Реалізація основних завдань і принципів виховання в нашій школі здійснюється, як і у всій національній системі освіти, у таких пріоритетних напрямках:

napramki