Вхід/Реєстрація

Наша школа

Девіз школи
За видноколом видно коло,
Допоки б'ється серце - йди,
Усе життя, по суті, школа,
Й легкого іспиту не жди.


Гімн школи

Рідна школо, ти чудова,
Ти для мене другий дім.
Сорок восьма, рідна школо!
Тобі співаемо цей гімн.
З тобою разом ми зростаєм,
Нам віддаєш свої знання,
Разом дитинство проводжаєм
І починаємо доросле життя.
Найкращі почуття мене переповнюють,
Коли я згадую шкільні роки,
Учительку ласкаву та привітну,
Що вперше посміхнулася мені.
Ми виростаєм і може доля наша
Нас розєднає, але вірю я,
Завжди ми будем згадувати разом
Хвилини нашого найкращого життя.

 

Розрахунковий рахунок:

БО Благодійний фонд

"Нове покоління міста Херсона"
НВК №48 р/р 26003052205284
Код ЕДРПОУ 40450494
МФО 352479
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Херсона

Нові знання

 

Звіт про діяльність закладу освіти протягом 2023/2024 навчального року

ЗВІТ керівника

Херсонського загальноосвітнього-навчально виховного комплексу 48

Херсонської міської ради

за 20232024 навчальний рік

Шановні колеги, батьки, учні!

Закінчився складний 2023-2024 навчальний рік, який знову проходив в умовах повномасштабної війни проти країни агресора. Сьогодні на звітних зборах, які вже стали традиційними, ми підведемо підсумки у роботі колективу закладу освіти, учнів та й безпосередньо директора на посаді протягом 2023/2024 н. р..

У відповідності до функціональних обовязків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, пропоную Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2023-2024 навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду як директор закладу освіти керувалася посадовими обовязками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Головною метою Закладу протягом 2023-2024 н. р. є реалізації прав громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

Головними завданнями Закладу є:

-створення умов для здобуття початкової та базової та загальної середньої освіти на рівні не нижчому від Державних стандартів;

-виховання морально і фізично здорового покоління;

-розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;

-формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв української нації, державної мови, національних цінностей;

-виховання свідомого ставлення до свого здоровя як найвищої соціальної цінності.

Ми завершили 2023-2024 н. р., складний, тривожний, воєнний, який приніс нам усім чимало викликів, труднощів. Разом з тим, він був ефективним і результативним (як показав аналіз освітніх, управлінських процесів, анкетувань та досліджень серед учасників освітнього процесу).

Робота педагогічного колективу в 2023-2024 н. р. була спрямована на реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти. Основними стратегічними напрямками роботи ЗЗСО є:

1. Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоровя учня та вчителя. Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору. Безпечна школа. Попередження булінгу.

2. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання Державних стандартів якість освіти. Задоволення освітніх потреб.

3. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація Концепції НУШ.

4. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу закладу освіти. Розбудова громадсько-активного освітнього закладу. Матеріально-технічне забезпечення.

Цей навчальний рік став справжнім викликом для адміністрації, педагогів, тому що довелося планувати навчання учнів різних класів за різними форматами і формами здобуття освіти. Проте, не зважаючи на труднощі, нам вдалося організувати освітній процес із дотриманням вимог безпечної роботи в умовах воєнного стану:забезпечити здобуття початкової, базової середньої освіти в закладі, охопити навчанням усіх здобувачів освіти, максимально зберегти контингент наших учнів.

Організація дистанційної форми освіти надало можливість забезпечити освітній процес в цьому навчальному році. Саме головне те, що учні та їх родини мають можливість перебувати в безпечних місцях.

Учасники освітнього процесу знають та дотримуються вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, знають та дотримуються правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Працівники проходять навчання та інструктажі з даних питань. Систематично проводяться бесіди з учнями. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоровя учасників освітнього процесу і вживають необхідних заходів у подібних ситуаціях.

Формуються навички безпечного користування мережею учнями. Застосовуються компютерні програми, які здійснюють фільтрування контенту. Учні в освітньому процесі отримують інформацію щодо безпечного використання мережі. У процесі викладання предметів (курсів) відбувається розвиток умінь учнів знаходити необхідну інформацію.

Освітній процес у закладі освіти розпочався відповідно до структури навчального року з 01 вересня 2023 року по 31 травня 2024 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором освітнього закладу:

з першого вересня 2024 року у закладі освіти навчання для учнів 1-10 класів розпочали онлайн з використанням дистанційних технологій.

Основна функція керівника- це збереження та збільшення кількісного складу учнів, забезпечення закладу кваліфікованими професійними вчителями задля якісної освіти, на яку розраховують батьки учнів.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Стратегічна ціль: Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору

 

Освітній процес у закладі організовано відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. 87 для учнів 1-4 класів, Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. 898 для учнів 5-6 класів, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 1392 для учнів 7-10 класів.

Доступність, гнучкість, динамічність, неперервність, адаптивність, творчість базові позиції дистанційного навчання. У 2023/2024 навчальному році освітній процес організовано дистанційно відповідно до Положення про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 48 Херсонської міської ради, затвердженого на засіданні педагогічної ради від 12.11.2020 року 7, відповідно до розкладу, затвердженого режиму роботу закладу, враховуючи вимоги Санітарного регламенту, затвердженого наказом Міністерства охорони здоровя України від 25 вересня 2020 року 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 листопада 2020 р. за 1111/35394. Тривалість навчального року становила 175 днів. Для створення ефективного, цікавого та різноманітного освітнього процесу, налагодження зручної комунікації з учнями при проведенні онлайн-уроків використовувалися платформи ZOOM, Google Meet, Class Dojo.

Для взаємодії з учасниками освітнього процесу в синхронному і асинхронному режимі класними керівниками та вчителями-предметниками були створені Google Classroom. Користування цим веб-сервісом, дозволяло створювати та поширювати навчальні матеріали, спілкуватися, відстежувати процес вирішення завдань та успішність учнів, перевіряти роботи, ставити оцінки та повертати їх разом з коментарями.

На порталі «Нові знання» NZ.UA, в єдиній електронній платформі, вчителями створено і ведуться електронні класні журнали. Для організації навчальних занять використовувалися наявні електронні ресурси, насамперед, Всеукраїнська школа онлайн, відео та аудіо матеріали, надані до навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», платформи «На урок», «Всеосвіта», LearningApps, GIOS, Liveworksheets, уроки інших вчителів з YouTube, предметні fb-групи, тощо, забезпечивши дотримання вимог Інтернет безпеки. Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України змінили форми здобуття освіти, переведення закладу з очного на дистанційне та змішане навчання, нестабільні умови організації освітнього процесу (повітряні тривоги, відключення електроенергії, перебої з інтернетом) спричиняють втрати в освітньому середовищі. Протягом 2023/2024 навчального року були реалізовані шляхи подолання освітніх втрат, а саме:

 • Діагностика: Перший крок у подоланні освітніх втрат є їх виявлення. Для цього використовувалися такі методи, як тестування, спостереження, аналіз учнівських робіт.
 • Індивідуальний підхід: Робота з подоланням освітніх втрат була спрямована на потреби кожного учня. Вчителі використовували різні методи та стратегії навчання, щоб допомогти учням подолати прогалини у знаннях.
 • Підтримка з боку батьків: Батьки відіграють важливу роль у підтримці дітей з освітніми втратами. Заохочення до навчання, допомога з виконанням домашніх завдань, створення сприятливого середовища для навчання вдома - все це може допомагає дитині подолати труднощі.
 • Системні зміни:Подолання освітніх втрат потребує також системних змін у сфері освіти, а саме: вдосконалення програм навчання, підвищення кваліфікації вчителів, забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей.

Стратегічна ціль : ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕРЕЖІ КЛАСІВ

Мережа класів Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 48 Херсонської міської ради у 2023/2024 навчальному році становить 33 класи, в яких на початок навчального року кількість учнів становила 628. За період з вересня 2023 року по травень 2024 року прибуло до закладу 12 учнів, вибули 42 учня. Станом на 30.05.2024 р. контингент учнів у закладі становить 599 учнів. З них учнів 1-4 класів 194 учня, 5-10 класів 405 учнів. Випускникам 2024 року замовлено 61 свідоцтво про базову середню освіту, з них 3 свідоцтва з відзнакою (для учнів Кобець Олександри, Краснощок Юлії, Якимченко Руслану) і 7 свідоцтв про базову середню освіту спеціального зразка. 73 учні трьох класів (3а, 4А, 5А) навчаються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».Закладом регулярно здійснювався щотижневий моніторинг перебування учнів. Станом на 30.05.2024 року 161 учні (27%) знаходяться у Херсоні, 189 учень (32 %) - на підконтрольній території, 209 учнів (35 %) за кордоном,   33 учні (5 %) на окупованій території, але є 7 учнів (1 %) місцезнаходження яких невідомо.

Стратегічна ціль: КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У НВК 48 працює 54 педагогічних працівники. З них 2 (4 %) мають кваліфікацію спеціаліст, 8 (15 %) мають кваліфікацію спеціаліст ІІ категорії, 9 (17%) мають кваліфікацію спеціаліст І категорії, 35 (64 %) - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічні звання мають 21 (39 %) педагогічний працівник, з них 12 (22 %) учитель-методист, 9 (17 %) старший учитель. Педагогічний стаж до 10 років мають 11 працівників, від 10 до 20 років – 9 працівників, від 20 до 30 років – 19 працівників, від 30 до 40 років – 15 працівників. Розподіл педагогічних працівників за віком є таким: до 30 років 3, від 30 років до 40 8, від 40 до 50 років 15, від 50 до 60 років 26, старше 60 років 2.

Стратегічна ціль : МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота - це безперервна освіта та спілкування, постійний пошук нових інновацій, що живлять творчий потенціал педагога. У школі створено 7 методичних обєднань: вчителів суспільно-гуманітарного циклу; вчителів англійської мови; вчителів математики, інформатики та фізики; вчителів природничих наук та художньо-естетичного циклу; вчителів початкових класів;вчителів дефектологів; класних керівників, які координують методичну та організаційну роботу вчителів.

За період з вересня 2023 року по травень 2024 року 54 (100 %) педагогічних працівника підвищили свою кваліфікацію за різними напрямами. В рамках реалізації обласної науково-методичної проблеми: «Теоретико-методичні засади компенсації навчальних, виховних та психосоціальних втрат здобувачів освіти у воєнний та післявоєнний час» вчителі закладу підвищили кваліфікацію з теми «Інструменти виявлення та подолання навчальних втрат» (організованою ДСЯО у Херсонській області), курси для освітян на освітній платформі «О.Університет» про формати виявлення та стратегії подолання освітніх втрат учнівства «Наздоженемо: курс про подолання освітніх втрат» для вчителів початкової школи, української мови та літератури, математики, базовий міні-курс для всіх освітян. Ірина МАКСИМЕНКО та Віта ДЗЮБА пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів» (ДСЯОУ) і Ірина МАКСИМЕНКО була залучена як експерт у вивченні практичного досвіду роботи учасників сертифікації (вчителів математики) – 2024. Наталя МАКСИМЕНКО, вчитель англійської мови у проекті Бізнес англійська для освітян Херсонщини.

Ірина ХАВРУСЬ у 2023/2024 навчальному році була головою журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології та членом журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, є спікером циклу лекцій "Навколо світу: подорожуємо материками та океанами" для учнів 5-7 класів в рамках освітнього проекту "Центр захоплючої науки" та цикли занять для учнів в рамках творчої дистанційної лабораторії "Юний дослідник" "Лабораторія картографії та супутникові дослідження Землі" для учнів 7-9 класів при МАН Херсонської області. Ірина ХАВРУСЬ мала виступи "Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідницьких роботах на уроках географії" на конференції ХДУ "Форми дистанційної роботи при підготовці здобувачів природничих спеціальностей", "Картування зони затоплення території Херсонської області внаслідок підриву дамби Каховського водосховища на основі даних космічного знімання" у "Краєзнавчих читаннях" ХАНО, "Розвиток мяких навичок та соціально-емоційного навчання на уроках природничого циклу» для слухачів Миколаївского обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, "Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідницьких роботах на уроках географії" на заході Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського, Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, «Досвід організації освітніх заходів науково-дослідницького спрямування для учнівської молоді й освітян Херсонщини» на конференції МАН Херсонської області, з нагоди Дня науки, презентація власної години спілкування "... І коли за спиною виростають крила" на Всеукраїнському освітньому онлайн форумі "Розвиток soft skills в сучасній школі" м. Київ.

Марина КОЛОКОТ та Світлана ПАЛАЩУК були учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції та перспективи розвитку сучасної освіти в Україні» організованої ХАНО, Кристина РОЗМОВНА науково- методичного семінару "Формування дослідницьких компетентностей педагога" (ХДУ).

На заходах, організованих Херсонським міським центром професійного розвитку педагогічних працівників, доповідачем була вчитель початкових класів Сніжана Щербак.

16 педагогічних працівників, за звітний період, мають друковані роботи. Ірина ЧЕБИКІНА, Алла ІВАНЧЕНКО, Тетяна КОЛОСОВА, Анастасія КРАСНОВИД, Зоя ГРИГОРЕНКО, Валентина ТИМОСЕВИЧ, Ірина ГАДЯЦЬКА, Сніжана ЩЕРБАК, Тетяна ЮШКАЛЮК, Микола МАСЛОВ, Галина РУДА, Наталя КІСЕЛЬОВА, Лариса КАЮДА опублікуювали свої роботи на освітніх порталах «На урок» та «Всеосвіта».

Стаття Світлани ЛУШНІКОВОЇ «Особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного часу» надрукована у Професійній освіті "Генезум".

Роботи Ірини ХАВРУСЬ: «Картування зони затоплення території внаслідок підриву дамби Каховського водосховища на основі даних космічного знімання». Матеріали XIV обласних краєзнавчих читань "Херсонщина: війна, ресурси, люди" ХАНО, «Аналіз змін природних та антропогенних обєктів внаслідок військового вторгнення на території Херсонської області за допомогою ГІС». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток інноваційної компетентності педагога в закладі освіти" ХАНО, «Використання даних дистанційного зондування Землі в досліджені природи рідного краю». Таврійський вісник освіти 3 (80) ХАНО

Стаття «Використання інтернет-ресурсів в освітньому процесі» Ірини ЧЕБИКІНОЇ міститься у збірнику матеріалів науково-практичної конференції. Освіта XXI століття: міждисциплінарні підходи та наукові розробки "Генезум", а «Єдність і взаємовплив людського буття та мови в різних сферах» у збірнику наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції «Європейське майбутнє: філософсько-освітні студії», присвяченої Дню Європи.

Лариса ДАШЕВСЬКА має публікацію на сайті Learning English withVOAs.

Стратегічна ціль. ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПРОСТІР.

Для швидкого інтерактивного спілкування адміністрації та педагогічних працівників у закладі застосовується месенджер Telegram.

Уже четвертий рік поспіль, педагогічний колектив у своїй методичній роботі успішно використовує сервіс Google Classroom. Цьогоріч створено Гугл клас «НВК 48 2023-2024», у якому матеріали систематизовано за розділами.

Користування сервісом Google Classroom давало змогу спільно створювалися Гугл таблиці і використовувати їх у роботі, частково здійснювати документообіг.

Для забезпечення оптимального ефективного методичного супроводу та освітньої діяльності закладу використовується онлайн-дошку Padlet, яка забезпечує оптимальний доступ до необхідної інформації, дозволяє обмінюватися нею, надавати оперативну методичну допомогу та ділитися досвідом роботи, а саме: функціонує «Віртуальний методичний кабінет» та простір для представлення презентацій професійних компетентностей педагогічних працівників, що атестувалися у 2024 році.

Стратегічна ціль. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОСТІ ВЧИТЕЛІВ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ.

Дистанційна форма освіти вимагає від вчителів більше займатися самоосвітою, вдосконалювати свої знання, беручи участь у професійних семінарах, вебінарах, конференціях. Вважаю за необхідне стимулювати та підтримувати їх кваліфікацію.

Атестація педагогічних працівників у 2023/2024 навчальному році проходила згідно з новим Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 805 від 09.09.2022 року. Обєктивно оцінити професійні компетентності працівників під час атестації дозволив професійний стандарт вчителя загальної середньої освіти та професійний стандарт практичного психолога.

Атестація в закладі в 2023/2024 навчальному році пройшла з дотриманням всіх вимог та термінів, які окреслені в новому положенні.

Ще одним новим досвідом в атестації цього навчального року стало і впровадження єдиної атестаційної системи, функціонал якої забезпечив автоматизацію всіх етапів атестаційного процесу від самостійної реєстрації всіх педагогів закладу, внесення необхідних даних, приєднання сертифікатів про підвищення кваліфікації, до формування атестаційних листів на підставі даних, внесених педагогами та атестаційними комісіями, відповідно наказу МОН від 09.09.2022 805, оцінювання педагогів атестаційною комісією прийняття рішення про атестацію.

А тому ЄАС має ряд переваг перед паперовою системою атестаційного процесу:

 • ефективність - економить час та ресурси.
 • прозорість - всі дані зберігаються в електронному вигляді.
 • об'єктивність - дані для оцінювання вносяться в систему автоматично.

Треба зауважити, що пріоритетними напрямками професійної компетентності вчителів для врахування його творчого та професійного зростання в міжатестаційний період є:

 • Формування ключових компетентностей;
 • Моніторинг якості освітньої діяльності;
 • Самоосвітня діяльність педагога;
 • Залучення педагогічних кадрів до заходів, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, стажування, вебінари, педагогічні ради.

У 2023/2024 навчальному році чергову атестацію проходили 19 педагогічних працівників. Всі педагоги дотрималися загального обсягу підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти і набрали необхідні для проходження атестації 150 годин (з яких 15 годин психологічної допомоги та 15 годин робота з дітьми з особливими освітніми потребами).

З метою обєктивного оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників під час атестації  на Padlet дошці педагоги розміщували свої матеріали (презентації), які підтверджують володіння загальними та професійними компетентностями щодо кваліфікаційної категорії, на яку претендував педагог,  відповідно до професійного
стандарту вчителя
загальної середньої освіти. Атестаційною комісією було проведено самооцінювання педагогів згідно професійного стандарту вчителів і тієї кваліфікаційної категорії, яку вони мали та на яку претендували.

Члени атестаційної комісії обєктивно оцінили роботу педагогів, зазначили зростання їхньої професійної майстерності, виокремили напрямки особистісного розвитку. Результати атестації педагогічних працівників у 2023/2024 навчальному році були оголошені 25 березня 2024 року на підсумковому засіданні атестаційної комісії:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 5;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 3;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 3;
 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 8;
 • присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 3;
 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «учитель -методист» – 1;
 • присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» – 1;
 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «вчитель -методист» – 1.

 

Стратегічна ціль. ЯКІСНА ОСВІТА УЧНІВ ПОЧТКОВОЇ ШКОЛИ "ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ".

Школа - це заклад освіти, який дає учням не тільки знання , а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Саме таке завдання поставила закладам освіти Нову українська школа - ключева реформа МОН України.

Освітній процес у 2023/2024 навчальному році здійснювалася в умовах воєнного стану відповідно до чинних нормативних документів у дистанційному форматі з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей.Також важливою частиною роботи вчителів стало сприяння нормалізації освітнього процесу, навіть у складних умовах, щоб діти могли продовжувати отримувати освіту та зберігати ритм життя. Відповідно до рішення педагогічної ради вчителі здійснювали підсумкове оцінювання результатів учнів 1-2 класів вербальною оцінкою ,у 3-4 класах рівневою оцінкою. Завершальне підсумкове оцінювання учнів здійснювалась шляхом заповнення свідоцтв досягнень учнів та результатами виконаних ними робіт та спостережень.

Методична робота в початковій школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності вчителя, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів. Крім того, включала в себе аналіз результатів навчання, а також співпрацю з батьками щодо підтримки освітнього процесу вдома.  

Всі вчителі  початкових класів дбають про безперервне підвищення та удосконалення свого професійного рівня, спрямовують свою роботу на пошук наукових новинок, створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.  Ефективним шляхом підвищення професійної майстерності вчителя є участь у різноманітних методичних заходах. Вчителі початкових класів постійно підвищують свій фаховий рівень, в самоосвітній діяльності беруть активну участь в всеукраїнських, міських онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах, результатом такої роботи стали сертифікати, отримані вчителями:

-Авторський науково-практичний семінар для вчителів початкових класів за участі Ольги Барни : «Ключі від майбутнього: реалізація діяльнісного підходу при навчанні інформатики в початковій школі»;

-Наталії Листопад, наукової співробітниці відділу початкової освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України, авторки посібників, підручників видавництва УОВЦ «Оріон», тема виступу: «Наповнення і завдання змістової лінії «Робота з даними» на уроках математики в початковій школі для подолання освітніх втрат учнів».

-Проєкт «Окрилені мовою та мистецтвом».

-Тренінг «Крила художнього мовлення». Модератор зустрічі та керівник проєкту: Ярослава АНДРЕЙКО.

- Курс підвищення кваліфікації для освітян «Штучний Інтелект в освіті».

-тренінг «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення»,

-тренінг«Наздоженемо: практичні аспекти подолання освітніх втрат у початковій школі».

- Обласний навчально-практичний онлайн- семінар «Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»

- Обласний навчально-методичний онлайн-семінар: «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення»

- Науково-практичний семінар для вчителів початкових класів за участі Олени Іщенко, керівниці авторських колективів підручників для 1-4 класів «Українська мова та читання» і «Я досліджую світ» видавництва «Літера ЛТД» «Формуємо функціональну грамотність працюємо з ужитковими текстами на уроках української мови й «Я досліджую світ»

- Цифрова компетентність сучасного вчителя НУШ. Незвичайні можливості звичайної презентації».

Вчителі постійно демонструють використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в освітньому  процесі.

ВітаДЗЮБА пройшла підготовку експертів оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації 2023 -2024, залучалася до роботи як освітній експерт оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації 2024 року.

Кристина РОЗМОВНА взяла участь у науково - методичному семінарі «Формування дослідницьких компетентостей педагога» на базі Херсонського державного університету до Днів науки з теми «Розвиток памяті у здобувачів початкової освіти засобами цифрового інструментарію».

Валентина ТИМОСЕВИЧ отримала відзнаку від команди графічного редактора Canva за створення навчальних проектів (більше 50 робіт),   також нагороджена грамотою на платформі «На Урок» за активне поширення власного педагогічного досвіду , створення онлайн-тестів та інтерактивних завдань для контролю знань .

Наталя Кісельова має друковані роботи Казкатерапія. Формування морально-духовних цінностей в роботі з дітьми ООП, Психолого-педагогічні основи корекційної роботи як складової педагогічної діяльності вчителя-дефектолога.

Сніжана Щербак розміщує записи онлайн-уроків з предметів Я досліджую світ, математики та української мови на власному навчальному канал на YouTube ,також нагороджена грамотою на платформі Всеосвіта за розробку діагностувальної роботи з теми "Досліджуємо космос. Планета Земля та пам'ятки "Як правильно говорити "Ні", Ірина Гадяцька на платформі «На Урок» має розробки тестових завдань з української мови та Я пізнаю світ.

Тетяна ЮШКАЛЮК отримала подяку на платформі «Всеосвіта» за активне та   поповнення бібліотеки проєкту авторськими розробками.

Продовження освітнього процесу в умовах війни стало для нас важливою місією. Попри складні умови, важливо підтримувати дітей, намагатися реалізовувати заходи з подолання навчальних втрат. Подолання освітніх втрат учнями є важливим завданням для забезпечення успішного навчання та розвитку дитини. Навчання в умовах війни це складно, й у дітей трапляються прогалини в знаннях, які треба поступово вирівнювати. І нині, і тим паче після перемоги.

Саме питання подолання освітніх втрат в початкових класах є ключовим завданням для забезпечення успіху учнів на подальших етапах навчання.

Перед вчителями постало питання   вибору онлайн-інструментів для створення завдань, вправ, тестів, дидактичних ігор, з якими учні могли б працювати в синхронному та асинхронному режимі і які були б для них цікавими, новими та захоплюючими. Тобто створити такі умови, щоб дистанційне навчання для дітей було цікавим, доступним і легким для засвоєння. Для виявлення та подолання освітніх втрат вчителі   використовували наступні інструменти:

-педагогічне спостереження;

- невербальний та вербальний зворотний звязок від учнів;

- усне опитування;

- аналіз учнівських робіт (виконання завдань на різноманітних платформах, письмові роботи);

- самооцінювання і взаємооцінювання;

- оцінювання особистісного розвитку учнів батьками

Уроки вчителів початкових класів відрізняються: інтегрованим підходом, інтерактивністю, індивідуалізацією, використання візуальних засобів, емоційною підтримкою, розвитком базових навичок. Вчителі використовують різноманітні сервіси та інструменти для полегшення навчання та комунікації з учнями і батьками: Електронні платформи для навчання, цифрові навчальні ресурси, електронний журнал, комунікаційні платформи для батьків, онлайн-ресурси для професійного розвитку. Ці аспекти роблять уроки вчителів початкових класів унікальними та адаптованими до особливостей молодших школярів.

З 2019 року у навчально-виховному комплексі впроваджується науково педагогічний проєкт «Інтелект України», основна мета якого - всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів, розвитку якостей особистості учня цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.

За проектом «Інтелект України» працюють два класи 3А( Ірина КАЧУК), 4А(класовод Ірина ГАДЯЦЬКА ).

Відвідуючи уроки за проектом «Інтелект України» слід зазначити,   найважливішою перевагою даної програми є те, що в ній вдало реалізовано системний виклад навчального матеріалу: процес навчання проводиться цілеспрямовано і в певному порядку, коли кожний елемент необхідних знань логічно повязується з іншим. Також слід зазначити той факт, що особлива увага під час уроків приділяється мотивації учнів. За допомогою пісень, памяток та ігор учні вчаться долати труднощі, не опускати руки коли щось не вдається, та не боятись робити помилки. Дуже важливо, щоб процес навчання  був цікавим, захоплюючим, сучасним та результативним( так учень 3-А класу Дмитро КАЛАЙДА -керівник Ірина КАЧУК посів ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика). Секрет успіху інтелект-класів це нова нестандартна програма, активні уроки та професійний підхід вчителів. 

Щороку учні 3-4 класів є учасниками міської інтелектуальної гри «Ерудит молодша ліга» (керівник Ірина КАЧУК) ,що стимулює у здобувачів освіти 3-4 класів розвиток пізнавальної активності, комунікативних навичок, вміння висловлювати власну позицію, потяг до самовдосконалення.         Фундаментальність початкової освіти не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоровязбережувальна, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформаційно-комунікативна. Протягом навчального року молодші школярі є постійними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних різноманітних конкурсів:«Кенгуру», «Олімпіс-2024» . Діти із задоволенням приймають участь у всеукраїнських онлайн олімпіадах на платформах «На Урок»з української мови та літератури англійської мови, математики, Я досліджую світ , «Всеосвіта».

Школа у житті кожної людини  відіграє чи не найбільше значення. Саме від того, як відбудеться перше знайомство зі школою, залежить подальше ставлення дитини до навчання, а отже, її успішність. Саме Підготовка майбутніх першокласників до шкільного життя є важливою. Навіть у змінних умовах реального життя вчителі Валентина ТИМОСЕВИЧ та Ірина ГАДЯЦЬКА протягом двох місяців проводили щотижня адаптаційні заняття з майбутніми першокласниками. Загалом, зайняття з майбутніми першокласниками мали на меті   познайомитися один з одним, навчитися взаємодіяти та розвивати навички спілкування сприяти їхньому розвитку та створити позитивне ставлення до навчання.

Забезпечення учнів канцелярією є важливим аспектом їхнього навчання та розвитку. Це допомагає знизити фінансові навантаження на родини та забезпечує учням необхідні засоби для навчання та творчості.Так у вересні та лютому учні 1-4 класів, які знаходяться у м.Херсон, отримали від благодійних організацій рюкзаки та канцелярські набори.

Стратегічна ціль: Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. ОсВІТА ДІТЕЙ З ООП.

Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс 48 Херсонської міської ради є закладом, в якому функціонують спеціальні класи для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, а саме дітям із затримкою психічного розвитку, з порушеннями слуху та порушеннями інтелектуального розвитку. Освітній процес спеціальних класів для дітей з ООП Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 48 Херсонської міської ради в 2023/2024 навчальному році здійснювався відповідно до нормативних документів та Методичних рекомендацій МОН України щодо організації освіти дітей з особливими освітніми потребами у 2023/2024 навчальному році

В 2023/2024 навчальному році загальна кількість класів, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами (131 учень) становила 15 класів.

Класи інтенсивної педагогічної корекції . Класи для дітей з порушеннями слуху Класи для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Освітній процес був організований шляхом проведення уроків з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до розкладу, затвердженого режиму роботи закладу, а також 1 учень з порушеннями інтелектуального розвитку здобував освіту за індивідуальною формою навчання - педагогічний патронаж.

Протягом 2023/2024 навчального року всі здобувачі освіти з ООП були забезпечені ґаджетами для навчання в онлайн-режимі, що дозволило організувати освітній процес учнів спеціальних класів більш якісно та плідно.

Електронні ресурси, які використовували вчителі та корекційні педагоги під час підготовки та проведення уроків та корекційно-розвиткових занять, були направлені на підтримку зацікавленості здобувачів освіти протягом всього уроку, стимулювання активності дитини на уроці, розвиток її творчості та самостійності.

Позитивним у такому виборі освітніх платформ та програм є наявність варіантів організації освітнього процесу (із врахуванням особливостей дітей, обставин, що склалися, зокрема місце перебування дитини, можливості долучитися до навчання, індивідуальні особливості тощо): уроки та заняття онлайн у синхронному режимі; записи уроків та занять із можливістю їх перегляду у зручний час в асинхронному режимі із залученням батьків.

Складовими навчання та розвитку дітей з ООП є: навчальні заняття, корекційно-відновлювальна та виховна робота.

Протягом 2023/2024 навчального року спостерігалася позитивна динаміка у формуванні таких компетентностей в учнів з особливими освітніми потребами, під час навчальних занять:

· спілкування державною мовою (вчителі спонукають здобувачів освіти, які навчаються у спеціальних класах, збільшувати свій словниковий запас, висловлювати власні думки, аргументувати, робити висновки).

· обізнаність і самовираження у сфері культури (вміння враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (наприклад, малюнків, плакатів, постерів);

· екологічна грамотність і здорове життя (ощадне, бережливе ставлення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту, власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину, створення власних міні-проектів на уроках природничого циклу та основ здоровя);

· соціальна і громадянська компетентності (відповідальність за спільну справу, повага до прав людини).

Зміст корекційно-відновлювальної роботи визначався з урахуванням особливостей розвитку дітей, мети, завдань та напрямів такої роботи та реалізовувся через навчальні предмети та курси під час індивідуальних та групових занять, основними з яких є: розвиток мовлення, корекція розвитку, ритміка - в класах ІПК; розвиток слухового сприймання та формування вимови, розвиток мовлення і ритміка в класах для дітей з порушенням слуху; соціально-побутове орієнтування, лікувально-фізична культура і ритміка в класах для дітей з порушенням інтелекту

Саме завдяки корекційно-розвитковій складовій учні з ООП набувають практичних компетентностей. Вагомо, що зміст корекційно-розвиткових занять відповідає можливостям дітей та їхнім потребам.

Незважаючи на те, що в умовах воєнного стану під час дистанційного навчання активність учнів з особливими освітніми потребами значно знизилася через стрес, страх, вимушений переїзд до іншого міста або іншої держави, не завжди досконалі технічні умови, маємо позитивні результати корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з ООП.

Учні з ООП під час дистанційного навчання не тільки користувалися навчальним матеріалом, який пропонували їм педагоги, а й самостійно видобувати корисну інформацію з Інтернету, що зробило освітній процес більш цікавим та пізнавальним.

Особливої значущості під час дистанційного навчання для учнів з інтелектуальними порушеннями набувають заняття з соціально-побутової орієнтації, які забезпечують дітям соціальні компетентності, тому що вони є основою самостійного життя дитини з ООП і її самодостатності.

На корекційних заняттях з соціально-побутового орієнтування діти з інтелектуальними порушеннями набули соціально-трудових компетентностей, які передбачають формування трудових умінь та навичок, що забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ професійно-трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності.

Завдяки використанню ігрових форм роботи на корекційних заняттях з розвитку мовлення зріс відсоток учнів, які збільшили свій словниковий запас, покращили загальну рухову моторику.

Заняття з ритміки сприяли гармонійному розвитку дітей, виразності рухів, формуванню правильної постави; ознайомленню дітей з музикою, танцями, піснями, навчанню через рух виражати характер музичного твору.

Заняття з лікувальної фізкультури (ЛФК) були направлені на психофізичний розвиток учнів, корекцією порушень конкретного здобувача освіти і створення передумов соціальної адаптації дитини.

Для того, щоб дитина з ООП формувала і застосовувала набуті компетентності для подальшого самостійного життя, їй потрібна в певний період допомога й підтримка. Одна з умов успішного дистанційного навчання дітей з ООП є залучення батьків до спільної роботи. Тому для дітей з ООП дистанційне навчання здійснювалося за умови індивідуалізації навчання та допомоги батьків, яких педагоги активно залучали до співпраці на уроках, надавали рекомендації щодо допомоги дитині в адаптації до навчання за дистанційною формою, організації робочого простору, режиму дня.

Формування ключових компетентностей у дітей з ООП не може обійтись і без залучення учнів до висловлення своєї активної життєвої позиції. Залучаючи дітей спеціальних класів до позакласної роботи (різних творчих конкурсів, соціальних проектів) вчителі направляли їх на шлях формування позитивного соціально-психологічного статусу в середовищі, всебічного розвитку їхньої особистості.

Таким чином, можна зробити висновки, що діти стали більш самостійними;розширили навички роботи з цифровими інструментами; удосконалили навички роботи зі спеціальними програмами та технічними засобами;зросла цінність очного спілкування; зросла залученість батьківського колективу до освітнього процесу через необхідність супроводу дітей під час онлайн-навчання, що дало можливість батькам активно підключатись до корекційно-відновлювального процесу; покращилась самодисципліна дітей і підвищився контроль з боку батьків;уроки стали більш інтегрованими; є учні, які саме завдяки дистанційному навчанню розкрили себе, підвищили рівень успішності.

Більшість вчителів, що працюють в спеціальних класах, мають багаторічний стаж і досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та здатні забезпечити навчально-виховний та корекційно-відновлювальний процес на достатньому рівні.

Але і в такий складний час, вони продовжували вдосконалювати свої професійні навички, підвищуючи свою фахову майстерність.

Педагоги беруть участь в Міжнародних, Всеукраїнських та науково-практичних конференціях в якості учасників та спікерів. Діляться своїм досвідом з колегами на шпальтах інтернет-платформ «На урок» та «Всеосвіта», наукових збірках та педагогічних

Стратегічна ціль: Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. Психологічна корекція.

     Під час довготривалої війни, життєвою необхідністю для всіх нас стало питання збереження фізичного та психічного здоровя. Після хвилі гострих емоційних станів, які ми всі пережили, наша психіка поволі стабілізується, але отримання психологічної допомоги є актуальним для всіх учасників освітнього процесу.

З метою підвищення рівня професійності в наданні психологічної допомоги, протягом року, практичним психологом опановані та підтверджені сертифікацією наступні теми: «Сам собі терапевт. Інструменти психологічної самодопомоги для ветеранів та ветеранок» (Прометеус), «Хібукі-терапія у роботі з дитячою травмою» - оволодіння методом з правом використання методики,курс «Основи травматерапії», курс «8-ми крокова програма по роботі з втратою для дорослих, дітей та підлітків», участь у форумі-партнерстві «Психічне здоровя та психосоціальна підтримка в громаді інтегрований підхід до розвитку»,«Ментальні розлади та робота з психотравмою під час війни» та ін.

Основними напрямками роботи практичного психолога в школі є: консультативна робота (з батьками, учнями, педагогами); соціально-психологічні опитування; години з психологом, спрямовані на психологічну просвіту учнів; ведення документації; звітування; розвивальні заняття; профорієнтація, тренінгові заняття та самоосвіта. Пропоную зупинитись більш детально на цих пунктах.

Соціально-психологічні опитування проводились як з батьками учнів, так і з самими школярами. Зокрема з батьками учнів 1 та 5 класів досліджувались питання адаптації дитини до школи, приклади яких проілюстровано на діаграмах, де видно що 85,7% батьків учнів першого класу задоволені процесом навчання, 14,3% важко відповістина це питання, проте жоден з батьків не зазначив, що він не задоволений.

            Щодо опитування батьків учнів 5-х класів, то ми можемо побачити, що 78% батьків зазначають, що їх дитина задоволена процесом навчання у 5-му класі, 12% відсотків відповіли не зовсім.

            Серед учнів 5-9 класів проводилось опитування про їхню обізнаність щодо проблеми булінгу, з якого видно що 95,7% учнів знають достатньо інформації про булінг. 72,3% школярів зазначили, що вони не зтикались особисто з цією проблемою, а 27,7% відповіла, що мали досвід таких ситуацій.

            Щодо проблеми кібербулінгу в Інтернеті, то 30,9% відсотків учнів відповіли, що стикаються з такою проблемою, а 68,1% дітей відповіли, що ні.

            З алгоритмом дій у випадку булінгу знайомі 78,7% відсотків учнів 5-9 класів, а інші респонденти відповіли, що ці знання не є актуальними для нихабо вони не знають, що треба робити.

Натомість 74,2% батьків учнів 1-4 класів вважали, що їх діти ознайомлені з інформацією про проблему булінгу, а 25,8% не знають про це негативне явище. 72,6% відсотків батьків впевнені, що їх дитина не стикалась з ситуацією булінгу, 14,5% вважають, що їхня дитина потрапляла в ситуації булінгу, а 12,9% відсотків була свідком булінгу.

Щодо проблеми кібербулінгу, то 48,4% батьків зазначили, що їх дитина має ризик стати жертвою кібербулінгу, проте 25,8% батьків зазначили, що не думали про цеі стільки ж відповіли, що ця проблема їх не стосується.

77,4% батьків учнів 1-4 класів зазначили, що вони знайомі з алгоритмом дій при виникненні ситуацій булінгу, а менше чверті респондентів відповіли, що не знають про ці дії або ці знання для них не є актуальними.

Також проводилось опитування учнів 8-9 класів з проблеми профорієнтації. З якого можна побачити, що лише 36,4% підлітків знають, яку професію /   спеціальність вони хочуть обрати; не знають 12,1%, а остаточно ще не вирішилибільше половини - 51,1%.

Актуальним для себе питання профорієнтації вважають 54,5 % старшокласників, не впевнені в його значущості для себе 33,3%, 12,1% школярів вважають не актуальним це для себе.

Цікавими було дізнатись, де планують наші учні навчатись після 9-го класу. 46,9% зазначили, що планують закінчити 10-11 класи; 40,6% хочуть вступити до коледжів; 6,3% планують вступити до ліцеїв / гімназій також 6,3% спрямовані на професійні ліцеї.

Також в учнів запитувалось, чи проходили вони профорієнтаційні тести / опитувальники (зокрема ДДО Клімова), що були їм рекомендовані практичним психологом на профорієнтаційних зустрічах у ЗУМі, на що вони відповіли, що лише 12,1% це зробили; 81,8% зазначили, що не проходили, а інші не пам'ятають.

Наступний вид роботи практичного психолога - тренінгові заняття, яких було проведено 12. Основною проблематикою тренінгових занять було обрано розвиток емоційного інтелекту в учнів, починаючи з 1 класу. Від його розвиненості залежатиме, як діти будуватимуть комунікацію, вирішуватимуть складні задачі та боротимуться з труднощами.

Було проведено 17 розвивальних та корекційно-розвивальних занять. З них з учнями перших класів було проведено 10 занять. За результатами психолого-педагогічного скринінгу також за запитом була сформована корекційна група з 8 учнів, які потребували психологічної допомоги при адаптації до школи. Заняття були спрямовані на розвиток концентрації уваги, короткочасної та довготривалої пам'яті, мовлення, моторики та на формування емоційного комфорту під час навчального процесу. Тому заняття проводились в ігровій формі та не передбачали фотофіксації з метою дотримання конфіденційності.

З профілактичною метою проводились 7 розвивальних занять для учнів початкової та середньої ланки школи, де ілюструвались приклади розвитку пізнавальних процесів.

Консультативна робота проводилась за запитом учасників освітньо-виховного процесу. Найчастіше звертались батьки (19 консультацій) із запитами тривожності дітей, низькою успішністю та відсутністю мотивації до навчання.

З учнями (14 консультацій) в індивідуальному порядку були розроблені стратегії подолання стресу, розвитку пам'яті. Надавався коучинговий супровід та тайм менеджмент з планування часу.

Складним для школярів було усвідомити, що потрібно брати відповідальність за результат самим та виконувати домовленості з попередньої зустрічі, звітуючи про них на наступний раз. Це обумовлювалось віковими особливостями морфології головного мозку - несформованістю лобних долей, що відповідають за довільність дій та наявність факторів стресу через воєнні реалії.

Було проведено три профорієнтаційні заходи з учнями 8-9 класів, де аналізувались мотиви, що впливають на вибір професії, розглядались 5 груп усіх професій, що допомагає виявити діагностичне опитування ДДО Карта інтересівтакож презентувались сайти, де учні можуть пройти онлайн тестування при виборі професії та ознайомитись із каталогом сучасних професій, калькулятором спеціальностей і каталогом університетів.

Невід'ємною складовою у просвітницькій роботі було поширення знань підтримку психічного здоров'я, про психіку, емоційну сферу, особистісний розвиток та міжособистісні відносини. Саме тому було проведено 32 години з психологомна різноманітну тематику, наприклад, Самоушкоджувальна поведінка, або чому люди завдають собі шкоди, Правда і міфи про психологію і психологів, Поради і рекомендації як зустрічати свята і корисно святкувати, День добротитощо.

            Протидія булінгу - 8 занять. Значним компонентом роботи психологічної служби школи було систематичне інформування про руйнівні наслідки булінгу та алгоритм дій при його подоланні як в шкільному колективі, так і в суспільстві. Проблемі кібербулінгу також приділялась увага через її наростаючу актуальність.

Просвітницька робота з педагогічним колективом. Психологічною службою було проведено два заходи для педагогів: психолого-педагогічний семінар Перша психологічна допомога при гострих стресових станахта тренінг Ненасильницьке спілкування.

Щодо питання самоосвіти та професійного самовдосконалення вважаю досягненням у цьому навчальному році присвоєння мені   другої кваліфікаційної категорії.

Пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби у 2023-2024 н. р.:

- створення комплексної системи психологічної підтримки

- надання екстреної психологічної допомоги в умовах збройного конфлікту

- підтримка мотивації до збереження і зміцнення психічного здоровя;

- допомога у підвищенні резильєнтності;

- надання інструментів для подолання наслідків хронічного стресу;

- формування та розвиток навичок стресостійкості;

- навчання технік негайної стабілізації емоційного стану;

- допомога у подоланні дезадаптації до нових умов життя, навчання та роботи- здійснення координації та перенаправлення для отримання індивідуальної психосоціальної підтримки або спеціалізованої допомоги;

- застосування принципів збереження ПЗПСП з урахуванням особливостей ПФР здобувачів освіти спеціальних класів.

Психологічні та соціальні наслідки збройного конфлікту для кожної людини можуть бути гострими в короткостроковій перспективі та підривати психічне здоровя в довгостроковій перспективі.

Саме тому метою діяльності практичного психолога спеціальних класів у 2023/2024 навчальному році була психологічна підтримка всіх здобувачів освіти для зменшення наслідків стресу та повязаних з ним проявів.

 • Під час індивідуальних консультацій та групових занять, з метою регуляції емоційних станів та зниження рівня хронічного стресу внаслідок війни, практичним психологом були використані наступні методики: вправи з програми «Діти та війна: навчання технік зцілення», перегляд та обговорення мультфільмів «Пояснення стресу дітям та дорослим», «Техніка релаксації Джейкобсона зняття стресу та розслаблення», картки дихальних практик стабілізації «Вдих-видих» Світлани Ройз, «Дерево», Заземлення, «Сканування тіла», «Метелик».

Стратегічна ціль:РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ

У 2023/2024 навчальному році активно здійснювалась робота з обдарованими учнями через різноманітні форми в навчально-виховній діяльності.

Робота педагогічного колективу була спрямована на пошук і підтримку обдарованої молоді, створення умов необхідних для розвитку здібностей учнів, розкриття їх потенціалу.

Робота проводилась через такі заходи, напрямки та форми діяльності:

 • Активізація зацікавленості учнів на уроках; індивідуальні консультації та заняття;
 • Виявлення ініціативи та лідерства учнів при підготовці та проведенні заходів, конкурсів;
 • Вивчення досвіду роботи окремих учителів з організації роботи з обдарованими дітьми;
 • Залучення до участі у Всеукраїнських та онлайн-олімпіадах;
 • Залучення до участі у творчих та інтерактивних конкурсах, відкритих шкільних заходах;
 • Висвітлення досягнень обдарованих дітей через засоби інформації .
 • Сприяння роботі учнівського самоврядування.

Традиційно в нашому закладі проводиться І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. У поточному навчальному році олімпіада була проведена з 10 предметів (математики, фізики, хімії, англійської мови, історії, географії, української мови та літератури, основ інформатики, трудового навчання, біології). Участь у змаганнях взяли 424 учасники (430 2022 р.), з них призерами стали 138 (32, 1%) учасників (100 2022 р.)

Участь у ІІ етапі взяли переможці першого етапу з таких предметів: українська мова та література, англійська мова, математика, географія з краєзнавством, історія, трудове навчання, хімія. Призерами ІІ етапу стали такі учні:

Предмет

ПІ учня

Клас

Місце

ПІБ учителя

Географія з краєзнавством

Кобець Олександра

9-Б

ІІІ

ХаврусьІрина Миколаївна

Історія

Якимченко Руслан

9-А

ІІІ

ГригоренкоЗоя Григорівна

Хімія

Блажиєвська Валентина

7-А

ІІІ

Свинарьова Галина Анатоліївна

Трудове навчання 

Загной Єгор

9-А

ІІІ

Томель Юрій Миколайович

Математика

Свинарчук Анастасія

7-Б

ІІІ

Мітіна Наталя Валентинівна

Українська мова

Подгайна Даря

9-А

ІІІ

Малах Ольга Василівна

Англійська мова

Коляденко Каріна

9-Б

ІІІ

Максименко Наталя Юріївна

Активною була участь здобувачів освіти в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (І етап): 61 учасник, 7 переможців.

Переможцями ІІ етапу стали учні

ПІ учня

Клас

Місце

ПІБ учителя

Калайда Дмитро

3-А

ІІІ

Качук Ірина Анатоліївна

Кобець Олександра

9-Б

ІІ

Малах Ольга Василівна

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України відзначений перемогами в міському й обласному етапах секцій зарубіжна література й геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі. Учениці 9-А класу ДЕМІР Міліса (учитель О. ГРАБАР) посіла ІІІ місце в І та ІІ етапах конкурсу, учениця 9-Б класу Кобець Олександра (учитель І. Хаврусь) здобула І місце в ІІ етапі й стала учасницею ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту.

Високих результатів досягли учні нашої школи в інтернет-олімпіаді. Інтернет-олімпіади це інноваційні завдання, спрямовані на розвиток пізнавального інтересу та підвищення мотивації учнів. Деякі завдання інтернет-олімпіад потребують застосування творчого мислення та креативності.   Такі змагання створені для того, аби надихати всіх учнів на нові звершення. Щоб вони відчули себе переможцями.

Найбільшу популярність серед таких інтелектуальних змагань має інтернет-олімпіада «На урок». До конкурсу із 8(7-2022/2023 н. р.) предметів долучилося 230(170-2022/2023 н. р.) учнів, з них 146(108-2022/2023 н. р.) стали переможцями.

Українська мова і література 50 учасників 42 переможці (Гадяцька І. В., Тимосевич В. В., Чебикіна І. В., Малах О. В., Іванченко А. А., Колосова Т. М., Грабар О. І.)

Англійська мова 66 учасників 47 переможців (Краус С. А., Дашевська Л. М., Грищук І. В., Максименко Н. Ю.)

Історія 12 учасників - 12 переможців (Григоренко З. Г.)

Математика 55 учасників 18 переможців (Гадяцька І. В., Тимосевич В. В., Конотоп К. А., Жадан Т. В., Мітіна Н. В.)

Фізика 10 учасників - 10 переможців (Шевченко Т. В.)

Біологія 16 учасники 6 переможців (Демчук Н. М.)

Я досліджую світ 3 переможців (Гадяцька І. В., Тимосевич В. В.)

Хімія 13 учасників 8 переможців (Свинарьова Г. А.).

Інформатика 8 учасників - 3 переможців (Гадяцька І. В., Шевченко А. О.)

До участі у Всеукраїнському конкурсі Яскрава Антарктика: погляд зі станції Академік Вернадськийдолучилися 11 учнів 3 стали переможцями (Хаврусь І. М.)

У міжнародному дистанційному конкурсі для учнів Олімпіс-2024високі результати показав Дмитренко Євген з української мови та математики (Розмовна К. А.)

Високих результатів досягли наші учні в міському турнірі «У світі точних наук» з математики: 38 учасників, 27 із них посіли призові місця (учителі Конотоп К. В., ЖАДАН Т. В., Максименко І. В., Шевченко Т. В.).

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» не залишив байдужими 69 учасників й приніс перемогу 37 учням (Дзюба В. М., Щербак С. М., Тимосевич В. В., Жадан Т. В., Мітіна Н. В., Максименко І. В., Конотоп К. А ).

Цьогоріч, незважаючи на дистанційну форму навчання, наші учні гідно представляли заклад на всеукраїнських заходах. Кобець Олександра, учениця 9-Б класу під керівництвом учителя Хаврусь І. М. взяла участь у XIV Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді "Мій рідний край, моя Земля очима сучасників", Всеукраїнському конкурсі креативних проєктів учнівської молоді м.Суми, заочному обласному конкурсі МАН "Науковиця. З тіні в світ" й здобула призові місця.

Учениця 7-А класу Урсул Аліса під керівництвом учителя Дашевської Л. М. стала переможницею щорічного весняного конкурсу від National Geographic Learning, присвяченому Міжнародному дню пам'яток і визначних місць. Лариса Миколаївна взяла участь у конкурсі від GoGlobal спільно з VOA Learning English (Голос Америки) й теж здобула перемогу.

Виховна робота завжди була невідємною складовою освітнього процесу, а зараз, в умовах військової агресії рф проти України, її важливість складно переоцінити.

Стратегічна ціль:Створення виховного середовища для індивідуального розвитку здобувачів освіти.

Традиційно, учні нашої школи беруть активну участь в конкурсах різного рівня. У цьому навчальному році участь у різноманітних заходах була дистанційною, але це не вплинуло на активність наших дітей, які стали учасниками проєктів, флешмобів, акцій.

Знати й любити рідну землю, прагнемо виховати це в наших учнях, тож залучаємо їх до різноманітних заходів.

Міський краєзнавчий проєкт «Козацькими стежинами-2023» приніс перемогу 10 учням 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класів (Григоренко З. Г.)

Міський конкурс "Юні екскурсоводи" 13 переможців (Григоренко З. Г.)

ІV етап - географічне краєзнавство - конкурсу юних туристів-краєзнавців серед закладів Херсонської міської територіальної громади (Хаврусь І. М.)

У міському конкурсі науково-технічного напрямку "Конструювання та моделювання одягу -2024" учениці Фадичева Яна й Шарпіло Вероніка показали високі результати (Коскіна Л. В.)

Пишаємося й творчими виступами й перемогами учнів нашого закладу в конкурсах декламації:

 • Обласний дистанційний конкурс художнього читання "Барви українського слова" 4 переможці (Ткаченко А. О., Чебикіна І. В.)
 • Творчий конкурс "Лунай, прекрасна наша мово!, номінація "Стежинами творчості" 7 переможців (Малах О. В., Красновид А. С.)
 • Дистанційний міський конкурс майстрів художнього читання «Слово зброя, мова оберіг!» в рамках міського фестивалю театральної майстерності 3 переможців (Ткаченко А. О., Малах О. В.)
 • Міський конкурс відеодекламації творів Тараса Шевченка "Єднаймо душі словом Кобзаря 3 переможців (Чебикіна І. В., Малах О. В.)
 • Обласний марафон «Свою Україну любіть» 5 переможців (Малах О. В., Красновид А. С.)

Традиційною є активна участь дітей у конкурсах з образотворчого мистецтва.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу образотворчого мистецтва За нашу свободу

Нікітчук Анна 5-А, (Чебикіна І. В., Папалуца О. О),

Ткачук Ангеліна 5-А (Чебикіна І. В., Папалуца О. О),

Мазур Софія 8-Д, (Демчук Н. М., Папалуца О. О.),

Сікальчук Іван 7-А (Томель Ю. М., Папалуца О. О.),

Гавриленко Софія 9-Д (Коваленко О. Ю. Папалуца О. О.),

Князева Наталія 7-А(Томель Ю. М., Папалуца О. О.)

Обласний дистанційний конкурс малюнка «Справжні Герої» до Дня захисників і захисниць України 16 переможців (Папалуца О. О. , Конотоп К. А.)

Міський етап конкурсу «Космічні фантазії» 8 переможців (Папалуца О. О.)

Міський етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотографів «Моя Україно!» 4 перемоги

Шинкарьова Софія 8-Б

Засядько Марія 6-Б

Глігач Анастасія 6-Б

Яблочна Ольга 9-А

(Ткаченко А. О. Іванченко А. А.)

І місце в обласному етапі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Зоологічна галерея» Попова Валерія 7-Б (Демчук Н. М.)

Креативні, яскраві роботи юних майстрів, представлені на творчих конкурсах з декоративно-ужиткового мистецтва, вразили журі, яке відзначило високий рівень виконання й оригінальність задуму авторів.

Міський творчий конкурс декоративно-прикладного мистецтва "Чарівні рученята", Наші учні здобули   14 призових місць (Дзюба В. М., Коскіна Л. В.)

Обласний конкурс декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва "Новорічний декор" 3 перемоги (Дзюба В. М.)

Дбаємо про здоровя наших дітей, тому пропагуємо здоровий спосіб життя, спорт, тож долучаємо учнів до участі у фізкультурно-спортивних заходах.

Європейський день шкільного спорту 2023 долучилися 29 учнів.

Активну участь у проекті Національний рекорд Єднаннявзяла команда Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 48, під керівництвом учителя фізичної культури, керівника хореографічного центру "NEZLAMNI" Алексашкіна Миколи В'ячеславовича. Також учні долучилися до Національного онлайн-марафону Разом до перемоги

За активну участь в проектах "Цікава фізкультура", марафон "Єднання" і "Разом до перемоги" наш заклад нагороджений золотою відзнакою Заклад-партнер.

Почесною грамотою нагороджений заклад за участь у флешмобі «Whitecard» до Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру та Всесвітнього дня здоровя.

У змаганнях з черліденгу "Квітучий шлях" Херсон представляла команда "Незламні херсончики" Херсонського НВК 48(Алексашкін М. В.), посіла І місце.

Херсонські шкільні спортивні ліги: перемоги з баскетболу - ІІ місце (дівчата), І місце - черліденг.

Здобувачі освіти нашого закладу взяли участь також у змаганнях з шахів, шашок, волейболу, спортивного орієнтування.

Команда Січовикивідзначена подякою за активну участь у І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл(Джура) Томель Ю. М.

Стратегічна ціль: БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

Нова реальність диктує нові правила життя. Тепер одне з найважливіших завдань навчити дітей правилам безпеки, які допоможуть зберегти життя. Для учнів 5-6, 8-9 класів організовано Цикл тренінгів з медіаосвіти у співпраці з обласною бібліотекою для дітей. Також проведено тренінг і для педагогів. Сьогодні надзвичайно важливо вміти користуватися великою кількістю інформації, захистити себе від негативного впливу фейкової інформації.

Активно долучалися учні й до онлайн-гри Суперкоманда проти мін. Діти в ігровій формі могли перевірити свої знання з мінної безпеки, вивчити правила поведінки в надзвичайній ситуації.

Класними керівниками систематично проводились бесіди з безпеки життєдіяльності на різноманітну тематику: мінна безпека, правила поведінки на дорозі, запобігання інфекційним захворюванням, безпека на канікулах тощо.

Під час Тижня безпечного інтернету діти засвоювали правила безпечної поведінки у мережі: проходили квести, виготовляли памятки, брали участь у вікторинах.

На жаль велика кількість дітей є постраждалими внаслідок дорожньо-транспортних пригод, тому ми активно долучилися до Всесвітнього тижня безпеки дорожнього руху.

Вивчити, знати й використовувати правила безпеки такою є мета конкурсів: «Безпечне дитинство безпечна країна», учасниками якого стали 15 учнів, перемогу здобув Богачук Артем 8-Б клас (Іванченко А. А.).

Відкритих міських змагань «Рятівник» 2-А клас ІІ місце з виду «Вікторина із надання домедичної допомоги» (Дзюба В. М.)

Всеукраїнського конкурсу відеоробіт Безпека життєдіяльності: знаємо та діємо 2023, учасниками стали Козлова Маргарита 5-А клас

Глігач Анастасія 6-Б клас

Пономаренко Анна 8-А клас

Окрім залучення учнів до конкурсів, змагань, в закладі класними керівниками проводилась ґрунтовна інформаційно-просвітницька робота. Години спілкування, ранкові зустрічі присвячені важливим державним святам, памятним датам, визначним особистостям: День Соборності, День памяті героїв Крут, День Небесної сотні, День незалежності, День писемності, День рідної мови, День матері тощо.

Ми активно долучалися до міських акцій, челенджів, флешмобів: Осінні канікули присвячую рідному місту, Шевченківські свята до 210 річниці з дня народження Кобзаря, челендж Додому, День Вишиванки, Діти переможці - воїну переможцютощо.

Надзвичайно активно учні всіх класів долучилися до акції Екологічна толока 2024. Кожна маленька екологічна справа сприятиме збереженню навколишнього середовища. Учні створювали соціальні плакати, малювали своє улюблене місце відпочинку, сортували сміття, доглядали за тваринами, турбувалися про довкілля. Ця акція вкотре обєднала нас усіх, хоча сьогодні ми знаходимося в різних куточках світу.

У складних умовах продовжив роботу й наш парламент під кураторством ТКАЧЕНКО А. О. Наші діти навчаються комунікувати в онлайн-просторі не тільки з однокласниками, а й з іншими учнями міста, країни. Шкільний парламент Х-фактор брав активну участь у заходах міського парламенту, й здобув перемоги в конкурсах:

 • Міський Конкурс відеороликів, «Медіаграмотність: власні враження»Глігач Анастасія
 • Обласний дистанційний фестиваль-конкурс фольклорного мистецтва «Зірка Різдвяна» колектив шкільного учнівського парламенту "Х-Фактор"
 • Міський конкурс "Бійці учительського фронту"команда "Литописці"
 • Вкотре виборов право презентувати роботу на форумі президентів.Яблочна Ольга

Стратегічна ціль: ПРОФОРІЄНТАЦІЯ. ВИБІР ПРОФЕСІЇ.

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Це чи не найголовніший чинник того, як складеться подальше життя. Відомості про зміст та перспективи сучасних професій, форми й умови оволодіння різними спеціальностями, стан та потреби ринку праці про це випускники дізнавалися на онлайн зустрічах із представниками ЗФПО.

 • Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
 • Херсонський гідрометеорологічний технікум
 • Херсонський професійний ліцей звязку і поліграфії
 • Професійно-морський ліцей Херсонської державної морської академії,        
 • Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну
 • Херсонське вище професійне комерційне училище
 • Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж

Без сучасних технологій складно уявити освітній процес ХХІ століття. Тому важливим питанням сьогодні є забезпечення учасників освітнього процесу компютерною технікою. У 2023/2024 н. р. отримано 241 одиницю техніки для навчання. Навчальною технікою забезпечені 100% учнів.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ НА 2024-2025 Н.Р.

Пріоритетними напрямками роботи закладу освіти на 2024-2025 н. р. повинні стати:

 • Оновлення змісту освіти;
 • Професійний розвиток педагогів;
 • Орієнтація на потреби учнів;
 • Сучасне освітнє середовище;
 • Педагогіка партнерства;
 • Наскрізний процес виховання;
 • Ефективне управління.

Щоб отримати сучасний успішний заклад освіти, вважаю за потрібне забезпечити:

 • Розширення співробітництва між закладом освіти та громадськістю, вихід на всеукраїнський та міжнародний рівні;
 • Високу результативність участі в обласних, Всеукраїнських конкурсах, вступу випускників до закладів осіти наступного рівня;
 • Сучасну матеріальну-технічну базу та сучасний естетичний вигляд закладу;
 • Забезпечення якісного рівня знань;
 • Здійснення інноваційної діяльності;
 • Прогресивну команду адміністрації, високий рівень професіоналізму вчителів;
 • Підвищення іміджу закладу освіти;
 • Позитивний мікроклімат у колективі, спільна ідея.
 • Забезпечення безпекової ситуації в закладі ( забудова укриття).

Першочергові завданнями кадрової політики закладу на 2024-2025 н. р.

Це:

- створення умов для зростання професійної компетентності педагогів

- заохочення до професійного зростання педагогів;

- покращення соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності.

Шляхами реалізації поставлених завдань є: індивідуальний стиль управлінської діяльності, забезпечення умов для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, стимулювання педагогів до здобуття спеціальної освіти, дотримання принципів педагогічної свободи учителя тощо.

Реалізувавши все вище сказане, ми отримаємо заклад освіти, який ставитиме за мету не просто йти в ногу з часом, а буде прагнути випереджати час. Ми виховаємо сьогоднішнього випускника Нової української школи це передусім людину творчу, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації.

Ми підготуємо дітей до робочих місць, яких ЩЕ немає, до використання інформаційних ресурсів, яких ПОКИ не існує, до вирішення проблем, про існування яких ми ЩЕ не знаємо.

Освічені учні, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій ось хто поведе українську економіку вперед у 21 століття. Ось до чого ми повинні прагнути у нашому навчальному закладі. І я впевнена, що у нас все вийде.

Таким чином, планові заходи у 2023-2024 н. р. були реалізовані в повній мірі. Наш заклад освіти готовий відчинити двері для учнів! Під час війни ми всі розуміємо, що проблемою для учнів є дистанційне навчання через недостатній рівень мотивації, самоорганізації, соціалізації, спілкування з однолітками. Діти скучили за живим спілкуванням! Очне навчання це в першу чергу емоційний інтелект. Це емоції, яких учні були позбавлені у ці воєнні роки.

Ми також розуміємо, що найголовніше зараз це є безпека учнів!

Дякую учням, батькам за розуміння, підтримку, здорову критику.

Дякую педагогам, які просто розривалися у своїх розкладах, формах навчання, але на повну викладалися на уроках заради майбутнього наших дітей, заради нашого з вами майбутнього!

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: учням за бажання вчитися, учителям за творчість, за любов до своєї професії; батькам за допомогу, розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи. Я вірю в наш навчальний заклад, захоплююся його талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які примножують справу закладу освіти.

Вірю у швидку перемогу, без повітряних тривог, без блекаутів, без війни. Слава Україні!

Звіт про діяльність закладу освіти протягом 2022/2023 навчального року

 

Херсонського загальноосвітньогонавчально-виховного комплексу № 48 Херсонської міської ради

 

Вітаю, шкільна громадо, на трудових зборах Херсонського загальноосвітнього-навчально виховного комплексу 48 Херсонської міської ради. Це щорічні збори, які проходять наприкінці навчального року . Наші збори проходять у формі онлайн-конференції. 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента Українивід 18 травня 2019 року 286/2019 «ПроСтратегію національно-патріотичного виховання», постанов КабінетуМіністрів України «Про затвердження Державного стандарту початковоїзагальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи, Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року 286/2019, Концепції виховання дітей та молоді в національнійсистемі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистостів умовах розвитку української державності, Національної програмипатріотичного виховання населення, формування здорового способу життя,розвитку та зміцнення моральних засад суспільства. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». 

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я. 

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу. 

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення.

 

Управління закладом. 

Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних параметрів мережі, створення умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. 

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, навчальним, місячним та тижневим планами. Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, на викликах, які вказував нам воєнний стан у країні. 

Запровадження воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 р. у зв’язку із повномасштабною збройною агресією росії спричинило значні виклики для системи освіти. Перехід на дистанційне навчання дозволив відновити освітній процес в складних умовах воєнного стану. 

20 березня 2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року 2126-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», згідно з яким ЗУ «Про освіту» було доповнено новою статтею 57-1 «Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». 

Зазначена стаття визначає гарантії здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ на: організацію освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників; збереження місця роботи, заробітку, здійснення виплати премій та інших виплат, передбачених законом. 

Наші школярі змінили форму здобуття освіти з денної на дистанційну. В умовах воєнного стану, виходячи із безпекових міркувань, дистанційна форма освіти була запроваджена як єдино можлива форма здобуття освіти, починаючи з нового навального року і й по теперішній час. 

Така форма освіти здобуття освіти забезпечує можливості для учнів продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в Україні незалежно від їх місця поточного перебування, у тому числі закордоном, відповідно до державних гарантій згідно зі ст. 57-1 Закону України «Про освіту». 

Як же було забезпечено право дітей на освіту в нашому закладі освіти, а саме кількість учнів, вчителів, які могли працювати вже з 1 вересня, технічні можливості, необхідність виконання освітньої програми закладу, враховуючи внутрішню систему забезпечення якості освіти.

 

Мережа класів 

Мережа класів Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 48 Херсонської міської ради у 2022/2023 навчальному році становить 37 класів, в яких на початок навчального року кількість учнів становила 767. За період з вересня 2022 року по травень 2023 року прибуло до закладу 22 учні, вибули – 76 учнів. Станом на сьогодні (30.05.2023 р.) контингент учнів у закладі становить 713 учнів. З них учнів 1-4 класів – 256 учнів, 5-10 класів – 430 учнів, 11 клас – 27 учнів.

 1 

Випускникам 2023 року замовлено 85 свідоцтв про базову середню освіту і 27 свідоцтв про повну середню освіту.

Претендентом на нагородження Золотою медаллю є учень 11-А класу Жмуров Єгор.

 

 

Перебування учнів.

Закладом регулярно здійснювався щотижневий моніторинг перебування учнів. Станом на 25.05.2023 року 182 учні (26%) знаходяться у Херсоні, 251 учень (35 %) - на підконтрольній території, 226 учнів (32 %) за кордоном,   44 учні (6 %) на окупованій території, але 10-и учнів (1 %) місцезнаходження невідомо.

2   3 

 

Дистанційна освіта

Доступність, гнучкість, динамічність, неперервність, адаптивність, творчість базові позиції дистанційного навчання.

З 01.09.2022 у закладі освітній процес організовано з використанням технологій дистанційного навчання (відповідно до Положення про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 48 Херсонської міської ради, затвердженого на засіданні педагогічної ради від 12.11.2020 року 7), відповідно до розкладу, затвердженого режиму роботу закладу. Тривалість навчального року становила 175 днів.

Для створення ефективного, цікавого та різноманітного освітнього процесу, налагодження зручної комунікації з учнями при проведенні онлайн-уроків використовувалися платформи ZOOM, Google Meet, Class Dojo.

Для взаємодії з учасниками освітнього процесу в синхронному і асинхронному режимі класними керівниками та вчителями-предметниками були створені Google Classroom. Користування цим веб-сервісом, дозволяло створювати та поширювати навчальні матеріали, спілкуватися, відстежувати процес вирішення завдань та успішність учнів, перевіряти роботи, ставити оцінки та повертати їх разом з коментарями.

На порталі «Нові знання» NZ.UA, в єдиній електронній платформі, вчителями створено і ведуться електронні класні журнали.

Для організації навчальних занять використовувалися наявні електронні ресурси, насамперед, Всеукраїнська школа онлайн, відео та аудіо матеріали, надані до навчання за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», платформи «На урок», «Всеосвіта», LearningApps, GIOS, Liveworksheets, уроки інших вчителів з YouTube, предметні fb-групи, тощо, забезпечивши дотримання вимог Інтернет безпеки.

 

Кадрове забезпечення

У НВК 48 працює 62 педагогічних працівники. З них 9 (15 %) мають кваліфікацію спеціаліст, 9 (15 %) мають кваліфікацію спеціаліст ІІ категорії, 10 (16 %) мають кваліфікацію спеціаліст І категорії, 34 (55 %) - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

4  5  

 

Педагогічні звання мають 21 (34 %)  педагогічний працівник, з них 13 (21 %) учитель-методист, 8 (13 %) старший учитель.

Педагогічний стаж до 10 років мають 11 працівників, від 10 до 20 років – 13 працівників, від 20 до 30 років – 23 працівники, від 30 до 40 років – 14 працівників, більше 45 років – 1 працівник.

6  7 

Розподіл педагогічних працівників за віком є таким: до 30 років – 3, від 30 років до 40 – 11, від 40 до 50 років – 20, від 50 до 60 років – 24, старше 60 років – 4.

 

Методична робота

 

За період з вересня 2022 року по травень 2023 року 47 (82 %) педагогічних працівників підвищили свою кваліфікацію.

 

Ірина Максименко та Олена Грабар були учасницями очного регіонального тренінгу «Соціально-емоційне та етичне навчання» (СЕЕН), що проходив в Івано-Франківській області. СЕЕН це освітня програма, розроблена спеціалістами Emory University для міжнародного використання, яка з 2019 року впроваджується в закладах освіти України.

 

Ірина Хаврусь спікер курсів пізнавальних лекцій «Херсонщина дивовижна» осіння сесія 2022 (8-9 класи), весняна сесія 2023 (5-7 класи) КЗ «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради; з темою «Використання даних дистанційного зондування Землі в дослідницьких роботах на уроках географії» виступала для педагогів міста, області та вчителів м.Чернівці.

 

На заходах, організованих Херсонським міським центром професійного розвитку педагогічних працівників, доповідачами були вчителі початкових класів Сніжана Щербак, Ірина Гадяцька, Ірина Качук.

 

13 педагогічних працівників, за звітний період, мають друковані роботи: Олена Грабар, Світлана Лушнікова, Ірина Чебикіна, Лариса Дашевська, Ірина Хаврусь, Наталя Кісельова, Людмила Галан, Тетяна Кундис, Наталя Рудченко, Ольга Малах, Валентина Тимосевич, Тетяна Колосова, Ольга Роденко. Вчителі опубліковували свої роботи на освітніх порталах «На урок» та «Всеосвіта». Ірина Чебикіна є співавтором навчального посібника для студентів «Мовна культура українського ділового мовлення», Ірина Хаврусь має роботи в «Таврійському віснику освіти», фаховому журналі «Географія та економіка в рідній школі», Світлана Лушнікова має публікацію «Досвід впровадження елементів НУШ в освітній процес середньої та старшої школи» у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Вінниця, Лариса Дашевська з виступом "Мотивація як психологічний фактор вивчення іноземної мови" прийняла участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації», м. Хмельницький Херсон.

 

За підсумками атестації педагогічних працівників у 2023 році Ірині Хаврусь підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно педагогічне звання старший учитель.

 

 

Віртуальний методичний простір.

 

Для швидкого інтерактивного спілкування адміністрації та педагогічних працівників у закладі застосовується месенджер Telegram. Для забезпечення оптимального ефективного методичного супроводу та освітньої діяльності закладу використовується онлайн-дошку Padlet, яка забезпечує оптимальний доступ до необхідної інформації, дозволяє обмінюватися нею, надавати оперативну методичну допомогу та ділитися досвідом роботи.

8

 

Уже третій рік поспіль,  педагогічний колектив у своїй методичній роботі успішно використовує сервіс Google Classroom.  Цьогоріч створено Гугл клас «НВК 48 2022-2023», у якому матеріали систематизовано по розділам. 

9  10 

Користування сервісом Google Classroom давало змогу спільно створювалися Гугл таблиці і використовувати їх у роботі, розміщувати сертифікати підвищення кваліфікації та частково здійснювати документообіг.

"Інтелект України".

Науково практичний проект "Інтелект України" ще один виклик на початку навчального року. Адже повноцінна участь у ньому в дистанційному форматі мала свої труднощі. 

Організація освітнього процесу у 1-4-х класах у 2022/2023 навчальному році здійснювалася в умовах воєнного стану відповідно до чинних нормативних документів у дистанційному форматі з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей.Відповідно до рішення педагогічної ради вчителі здійснювали підсумкове оцінювання результатів учнів 1-2 класів вербальною оцінкою ,у 3-4 класах рівневою оцінкою. Завершальне підсумкове оцінювання учнів здійснювалась шляхом заповнення свідоцтв досягнень учнів та результатами виконаних ними робіт та спостережень.

Методична робота в початковій школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності   вчителя, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.  Так протягом року вчителі постійно демонстрували в своїй педагогічній діяльності різноманітність форм методичної роботи та навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в освітньому процесі.  

ВітаДЗЮБА пройшла підготовку експертів оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації 2022 -2023, залучалася до роботи як освітній експерт оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації 2022 та 2023 років.

Наталя Кісельова  та Людмила  Галан отримали грамоти на платформі «На Урок» за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти освітян України та подяку за поповнення бібліотеки проєкту «На Урок» авторськими розробками.

Вчителі Ірина Гадяцька  та Ірина  Качук були доповідачами під час проведення міського тижня початкової школи з темою виступу « Сучасний підхід до навчання у 21 столітті»,

Сніжана Щербак брала участь у  міських методичних  посиденьках для вчителів початкових класів   «На хвилі НУШ» з темою  «Роль інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної активності учнів початкової школи» також створила власний навчальний канал на YouTube для дітей початкової школи, де розміщувала записи онлайн-уроків з предметів Я досліджую світ, математики та української мови.  

З 2019 року у навчально-виховному комплексі впроваджується науково педагогічний проєкт «Інтелект України», основна мета якого - всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів, розвитку якостей особистості учня цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо. 

За проєктом «Інтелект України» працюють три класи  2А,3А,4А. Сьогодні підводимо підсумки впровадження проєкту у 4А класі (класовод Ірина Гадяцька).У 2019 н. р. -  розпочали навчання за  проєктом 34 учня ,на кінець четвертого класу- 29учнів (причина зменшення кількості учнів –  змінна місця проживання у зв’язку з воєнним станом). Щоб викладати програму проєкту, вчителі пройшли  курси  підвищення кваліфікації на базі Комунального вищого навчального закладу  «Херсонська академія неперервної освіти».

З метою з’ясування відношення батьків учнів  4-А класу  до науково педагогічного проєкту «Інтелект України» було проведено   анкетування батьків.   За результатами батьківських анкет було виявлено, що більшість батьків -  92 % схвалюють науково- педагогічний проєкт «Інтелект України» обізнані щодо сутності проєкту (прискорення, поглиблення, збагачення, проблематизація). Батьки також зазначають, що програма проєкту має надзвичайно швидкий темп і досить напружена для дитини, хоча надзвичайно цікава і досить результативна. 

- 8% батьків вважать програму складною і не відповідає віковим особливостям;

-100% батьків зазначили що діти до школи ходять з превеликим задоволенням,  щодня ділиться тим, що вже засвоїли, діти  усвідомлюють, що навіть через помилки може досягнути успіху;

- 70%  батьків зазначили, що відсутні проблеми у навчання та вихованні дитини;

-16,9 % - зазначили ,що мають труднощі з великим обсягом матеріалу;

-3,7 % - виникають труднощі під час дистанційного навчання;

-9,4% - складні завдання з предмету «Я пізнаю світ»;

Узагальнення отриманих даних дозволило підсумувати: впровадження науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» сприяло  розвитку навичок самоконтролю та самовиховання; високому рівню благополуччя взаємин у дітей; підвищенню рівня самоцінки та мотивації досягнення , у дітей збагачувався словниковий запас, набувалися комунікативні здібності, формувалося позитивне емоційне ставлення до занять.   

Особливістю проведення уроків є дуже швидкий темп. Через кожні 4-5 хвилин у дітей змінюється вид діяльності. Дуже важливо, щоб процес навчання  був цікавим, захоплюючим, сучасним та результативним.Секрет успіху інтелект-класів це нова нестандартна програма, активні уроки та професійний підхід вчителів. 

Відвідуючи уроки  за проєктом «Інтелект України» слід зазначити,найважливішою перевагою даної програми вважаю те, що в ній вдало реалізовано системний  виклад  навчального  матеріалу: процесс  навчання проводиться цілеспрямовано і в певному порядку, коли кожний елемент необхідних знань логічно пов’язується з іншим.

Ще однією вагомою перевагою,   те, що програма побудована не тільки логічно, а й продумано та послідовно . Вивчення будь-якої теми починається з пропедевтики та закінчується рефлексією.

Позитивом слід вважати ілюстративність та доступність поданої учням інформації. Завдяки великій кількості фотота відеоматеріалів учні здатні візуалізувати навчальний матеріал та швидше зрозуміти його. А використання казкових , які  супроводжують дітей на усіх уроках, робить процес пізнання не тільки цікавим, захоплюючим, а і мотивує учнів, викликає у них бажання, граючись, продовжувати засвоювати знання. Перевагою є чотирьохразове повторення навчального матеріалу в різних вправах, яке дає можливість учням краще зрозуміти і осмислити даний матеріал.

Також  слід зазначити той факт, що особлива увага під час уроків приділялась   мотивації  учнів. За допомогою пісень, пам’яток та ігор учні вчаться долати труднощі, не опускати руки коли щось не вдається, та не боятись робити помилки. Навчальній мотивації навіть присвячені окремі уроки, які реалізуються під час вивчення предмету «Я пізнаю світ» та мають назви «Шлях до успіху», «Не кажи не вмію, а кажи навчуся». Діти на  уроках знайомились з правилами успішних учнів , вчилися допомагати один одному, працювати в групах.

Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української  мови - одне із найважливіших завдань сучасної початкової школи.

Метою освітньої галузі «Мови і літератури» у програмі «Інтелект України»  є розвиток учня як громадянина України та громадянина світу, який досконало володіє українською мовою та може вільно спілкуватися з представниками інших держав, формування в нього комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему й літературу як вид мистецтва(рівень сформованості мовленевої компетентності підвищився, відсутні учні з початковим рівнем навчання). Важливим завданням уроків із навчання грамоти є формування в учнів позитивної мотивації читання, первинних умінь і навичок роботи з дитячою книжкою, адже саме даний урок формує  і виховує жагу до читання, уміння каліграфічно писати та сприяє розширенню словникового запасу учнів. Наш досвід показав, що логічна і цікава побудова уроків, які насичені різними видами робіт, коли діти мають можливість попрацювати з плакатами та ілюстраціями, переглянути цікаву презентацію чи відео, поспівати та порухатись - запорука успішної роботи.

Новим та продуктивним в уроках математики є підвищена увага до евристичних прийомів міркувань, розширенню інтелектуальної ємності змісту арифметичного матеріалу. У запропонованому курсі математики представлені завдання різного рівня складності з досліджуваної теми. Алгебраїчний і геометричний матеріал презентується на пропедевтичному рівні Відмінною особливістю даного курсу математики є рання поява (уже в першому класі) змістовного компонента «Елементи логіки, комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей», що обумовлено активною пропедевтикою цього компонента в початковій школі. Оцінювання засвоєних знань і умінь здійснювалось в процесі повторення й узагальнення - виконання «Великих перегон» на кожному уроці, які дозволяли усім діткам самостійно попрацювати, а вчителю оцінити рівень знань дітей, побачити ефективність уроку. Досвід демонструє, що саме уроки математики є найулюбленішими у дітей, хоча завдань багато, але вони вдало чергуються.

Предмет «Я пізнаю світ» готує учнів до цілісного сприйняття навколишнього світу. Даний предмет надає багато цікавої інформації, адже відбувається вивчення природних явищ із точки зору фізичної, хімічної та біологічної форми руху матерії, що дозволяє більш глибоко розкрити існуючі в природі взаємозв’язки. На уроках діти плідно та продуктивно працювали, адже вони мали  змогу доторкнутись та пізнати елементи біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії, суспільствознавство, що у свою чергу створює  сприятливі умови для досягнення основної мети формування природознавчої компетентності учнів.  І не зважаючи на те, що матеріал досить складний, учні сприймали та запам’ятовували  його , тому що він подається у цікавій, адаптованій формі.

Учні  є постійними учасниками  Всеукраїнських та Міжнародних  різноманітних конкурсів:  «Соняшник»,  «Патріот»,  «Колосок», Геліантус», «Кенгуру», «Бобер-2019» ,  Sunflower». Діти із задоволенням приймають участь у всеукраїнських онлайн олімпіадах на платформах «На Урок» , «Всеосвіта», Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, долучились до Всеукраїнського відкритого марафону з української мови та здобували перемогу у Всеукраїнському проєкті  OlуmpicLab. Другий рік поспіль приймають участь у міській інтелектуальній грі «Ерудит молодша ліга» .

Підсумовуючи, можно  зазначити, що протягом навчання з 1 по 4 клас простежується зростання рівня шкільної мотивації учнів.  95% активно, із задоволенням працюють на уроках, вчаться робити висновки, висловлюють свої думки, творчо працюють із матеріалом, вчаться практично застосовувати набуті знання. Більшу активність проявляли  на уроках математики та Я пізнаю світ. Сформованість мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на достатньому рівні. 

Труднощі,які виникали  під час навчання:

 • -швидкий темп уроку;
 • -недостатньо розвинута концентрація та стійкість уваги;
 • -занижена самооцінка.

Проєкт дав ґрунтовні знання, міцний фундамент для розвитку інтелекту та майбутньої реалізації дітей у соціумі. Впровадження в освітній процес науково-педагогічного проекту «Інтелект України» дозволив підвищити якість навчання,   відкрив можливості впровадження абсолютно нових методів викладання.

Ми переконані, що головні принципи, ідеї проєкту нам вдалося повністю реалізовувати у нашому закладі.

 

Освіта дітей з особливими освітніми потребами.

Великий відсоток учнів в нашому закладі освіти - це діти з особливими світніми проблемами . Освітній процес в класах, де навчаються ці учні не дуже відрізняється, але має свою специфіку.

В умовах воєнного стану в країні  важливою є постійна підтримка дітей з особливими освітніми потребами як однієї з найбільш вразливих категорій. Мета такої підтримки:

 • Забезпечення можливості продовження навчання в онлайн-режимі
 • Надання необхідного психологічного та якісного корекційно-розвивального супроводу

Навчально-виховний комплекс  є закладом, в якому  функціонують спеціальні класи для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, а саме дітям із затримкою психічного розвитку, з порушеннями слуху та порушеннями інтелектуального розвитку.

В 2022-2023 навчальному році загальна кількість таких класів освітніми потребами становила 17: це 6 класів ІПК, 4 класи для дітей з  порушеннями слуху та 7 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями, в яких здобували освіту 155 учнів: 

11 

Освітній процес у спеціальних класах здійснювався відповідно до  нормативних документів та   Методичних рекомендацій МОН України щодо організації освіти дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році.

12 

Були визначені особливості впровадження навчально-виховного процесу та корекційно-відновлювальної роботи для учнів спеціальних класів, через використання технології дистанційного навчання, через e-платформи

 • Zoom, Google Meet, Google Classroom – для проведення онлайн-уроків, консультації, корекційно-розвивальних занять;
 • Google Classroom, Viber, Telegram – для обміну завданнями та результатами виконаних завдань, надання додаткових матеріалів та посилань з відео поясненнями (основна платформа), надання коментарів до завдань та виконаних робіт;
 • Viber,  Telegram – для індивідуальних та групових бесід з батьками та учнями, обміну файлами, миттєвими повідомленнями, посиланнями, опитуваннями.

Позитивним у такому виборі освітніх платформ була наявність варіантів організації освітнього процесу (з урахуванням обставин, що склалися, зокрема місце перебування дитини, можливості долучитися до навчання тощо): уроки та заняття онлайн у синхронному режимі; записи уроків та занять із можливістю їх перегляду у зручний час в асинхронному режимі із залученням батьків.

Для того, щоб дитина з ООП формувала і застосовувала набуті компетентності для подальшого самостійного життя, їй потрібна в певний період допомога й підтримка.Одна з умов успішного дистанційного навчання дітей з ООП залучення батьків до спільної роботи.

Наприклад,  дітям з порушеннями інтелектуального розвитку потрібно було більше часу, щоб звикнути до отримання необхідних знань на основі інформаційно-комунікаційних технологій в умовах воєнного стану. Тому для  них дистанційне навчання здійснювалося за умови індивідуалізації навчання та допомоги батьків, яких педагоги активно залучали до співпраці, надаючи рекомендації щодо допомоги дитині в адаптації до навчання.

Зміст корекційно-відновлювальної роботи в 2022-2023 навчальному році визначався з урахуванням особливостей розвитку дітей, мети, завдань та напрямів такої роботи, з використанням різних видів спеціальних програм  та  реалізовувався через навчальні предмети та курси, основними з яких були:

 • розвиток мовлення, корекція розвитку, ритміка - в класах

інтенсивної педагогічної корекції;

 • розвиток слухового сприймання та формування вимови, розвиток мовлення і ритміка - в класах для дітей з порушенням слуху;
 • соціально-побутове орієнтування, розвиток мовлення, ритміка та лікувальна фізкультура - в класах для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Незважаючи на те, що в умовах воєнного стану активність учнів з особливими освітніми потребами значно знизилася через стрес, страх, вимушений переїзд до іншого міста або іншої держави, не завжди досконалі технічні умови, ми маємо позитивні результати корекційно-відновлювальної роботи.

13 

Формування ключових компетентностей у дітей з особливими освітніми потребами   не може обійтись і без залучення учнів до активної життєвої позиції. Тому залучаючи їх до позакласної роботи, вчителі направляли їх на шлях формування позитивного соціально-психологічного статусу в середовищі, всебічного розвитку їхньої особистості.

Більшість  вчителів, що працюють в спеціальних класах,  мають багаторічний стаж і досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та здатні забезпечити навчально-виховний та корекційно-відновлювальний процес на достатньому рівні.

Але і в такий складний час, вони продовжували вдосконалювати свої професійні навички,  підвищуючи свою фахову майстерність. Так 9 педагогів взяли участь у циклі вебінарів щодо освітніх труднощів осіб з особливими освітніми потребами, проведених громадською організацією КВАНТ РАЦІО та фахівцями Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка.

Ганна Ігнатченко взяла участь у науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами у кризових ситуаціях»,  організованому науковцями Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка,

Вчитель-дефектолог Лариса Каюда пройшла тренінг «Організація роботи з учнями з ООП: діагностика, визначення потреб, планування індивідуальних завдань та програм»

Вчитель ЛФК та ритміки Марина Колокот в березні 2023 року виступила з доповіддю “Роль громадських та благодійних організацій у створенні простору рівних можливостей для потреб особливих дітей” на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України».

 

Робота з обдарованим.

Якісна , відповідальна і наполеглева робота вчителів, учнів і їх батьків дав і якісні результати.Дистанційна освіта, а самеїї ключові складові навчання, виховання в цьому навчальному році без допомоги батьків була б неможлива. Дякую батькам за допомогу і рзуміння.Маємо такі достойні результати.

У 2022/2023  навчальному році  активно здійснювалась робота з обдарованими учнями  через різноманітні форми в навчально-виховній  діяльності.

Робота педагогічного колективу була спрямована на пошук і підтримку обдарованої молоді, створення умов необхідних для розвитку здібностей учнів, розкриття їх потенціалу.

Робота проводилась через такі заходи, напрямки  та форми діяльності:

 • Активізація зацікавленості учнів на уроках; індивідуальні консультації та заняття;
 • Виявлення ініціативи та лідерства учнів при підготовці та проведенні заходів, конкурсів;
 • Вивчення досвіду роботи окремих учителів з організації роботи з обдарованими дітьми;
 • Залучення до участі у Всеукраїнських та онлайн олімпіадах;
 • Залучення до участі у творчих та інтерактивних конкурсах, відкритих шкільних заходах;
 • Висвітлення досягнень обдарованих дітей через  засоби інформації .
 • Проведення учнівських олімпіад;
 • Сприяння роботі  учнівського самоврядування.

Традиційно  в закладі проводиться І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. У поточному навчальному році олімпіада була проведена з 11 предметів (українська мова та література, математика, географія, біологія, хімія, фізика, астрономія, інформатика, інформаційні технології, трудове навчання, англійська мова). Участь в інтелектуальних змаганнях взяли 296 учасників, серед них 88 вибороли призові місця.

Активною була участь здобувачів освіти в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (І етап): 61 учасник, 7 переможців.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  України відзначений перемогою в  міському й обласному етапах учениці 8-А класу ДЕМІР Міліси (учитель О. ГРАБАР), яка захищала роботу «Жанрові особливості та проблематика роману  Джона Ґріна «Черепахи аж до низу».

Переможцями заочного обласного конкурсу МАН України «Погляд юних» є учениці Кобець Олександра 8Б, учитель ГОЛОКОЗ Наталя, СТУДЕНІКІНА Ксенія 9-Б, учитель ЧЕБИКІНА Ірина.

До участі у Всеукраїнському конкурсі «Мій Шевченко» долучилися учні  4-Д, 8-Б, 9-Б, 10-Д класів.

Шерстюк  Вероніка

4-Д

Робак К. В.

Шерстюк Єлизавета

4-Д

Робак К. В.

Кобець Олександра

8-Б

Голокоз Н. В

Студенікіна Ксенія

9-Б

Чебикіна І. В.

Швець Валерія

10-Д

Колосова Т. М.

Високих результатів досягли учні нашої школи в інтернет-олімпіадах. Інтернет-олімпіади це  інноваційні завдання, спрямовані на розвиток пізнавального інтересу та підвищення мотивації учнів. Деякі завдання інтернет-олімпіад потребують застосування творчого мислення та креативності.   Такі змагання  створені  для того, аби надихати всіх учнів на нові звершення. Щоб вони відчули себе переможцями.

Найбільшу популярність серед таких інтелектуальних змагань має інтернет-олімпіада «На урок». До конкурсу із семи предметів долучилося 170 учнів, з них 108 стали переможцями.

Українська мова і література 22учасники – 17 переможців

Українська мова і література 22учасники – 17 переможців

Антоненко Олександр

7-А

Чебикіна І. В.

Нікітчук Даніїл

7-Б

Чебикіна І. В.

Томель Катерина

9-Б

Чебикіна І. В.

Слободян Станіслав

8-А

Голокоз Н.  В.

Краснощок Юлія

8-А

Голокоз Н.  В.

Нікітчук Анна

4-А

Гадяцька І. В.

Бабенко Софія

5-А

Колосова Т. М.

Дядченко Нікіта

8-А

Малах О. В.

Слободян Станіслав

8-А

Малах О. В.

Якимченко Руслан

8-А

Малах О. В.

Подгайна Дар’я

8-А

Малах О. В.

Шмиглюк Денис

8-А

Малах О. В.

Гетьман Марія

8-А

Малах О. В.

Дроботенко Валерія

8-А

Малах О. В.

Рильський Володимир

8-А

Малах О. В.

Широка Анна

9-А

Малах О. В.

Краснощок Юлія

8-А

Малах О. В.

Математика 19 учасників – 6 переможців

Нікітчук Анна

4-А

Гадяцька І. В.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Мітіна Н. В.

Дорохіна Катерина

5-А

Мітіна Н. В.

Слободян Станіслав

8-А

Мітіна Н. В.

Мороз Святослав

5-А

Мітіна Н. В.

Бабенко Софія

5-А

Мітіна Н. В.

Англійська мова 27 учасників – 16 переможців

Шитова Олеся

2- А

Дашевська Л. М.

Леонов Олексій

2- А

Дашевська Л. М.

Юшкалюк Віктор

2- А

Дашевська Л. М.

Кравцова Софія

3- Б

Дашевська Л. М.

Кракрвецька Елеонора

3- Б

Дашевська Л. М.

Прислупський Данило

3- Б

Дашевська Л. М.

Скрипник Володимир

3- Б

Дашевська Л. М.

Красова Вікторія

4- А

Дашевська Л. М.

Бондаренко Андрій

4- А

Дашевська Л. М.

Місюкевич Софія

4- А

Дашевська Л. М.

Шевченко Кирило

4- А

Дашевська Л. М.

Руденко Ольга

4- В

Дашевська Л. М.

Овсяник Дііана

6- Б

Дашевська Л. М.

Харченко Ярослав

9-А

Дашевська Л. М.

Широка Надія

9-А

Дашевська Л. М.

Соценко Антоніна

9-Б

Дашевська Л. М.

Біологія  34 учасники – 25 переможців

Дроботенко Валерія

8-А

Хаврусь І. М.

Гетьман Марія

8-А

Хаврусь І. М.

Дядченко Нікіта

8-А

Хаврусь І. М.

Краснощок Юлія

8-А

Хаврусь І. М.

Осадчий Ярослав

8-А

Хаврусь І. М.

Рильський Володимир

8-А

Хаврусь І. М.

Шмиглюк Денис

8-А

Хаврусь І. М.

Беляєва Вікторія

8-А

Хаврусь І. М.

Якимченко Руслан

8-А

Хаврусь І. М.

Кобець Олександра

8-Б

Хаврусь І. М.

Коляденко Карина

8-Б

Хаврусь І. М.

Каравацька Юлія

8-Б

Хаврусь І. М.

Каравацький Роман

8-Б

Хаврусь І. М.

Блажиєвська Валентина

6-А

Рудченко Н. І.

Щепетко Вікторія

6-А

Рудченко Н. І.

Семко Єгор

7-А

Рудченко Н. І

Сокирюк Юлія

7-А

Рудченко Н. І

Скаржинець Юлія

7-Б

Рудченко Н. І

Буртник Микита

7-Б

Рудченко Н. І

Куриленко Олександра

7-Б

Рудченко Н. І

Янів Ігор

7-Б

Рудченко Н. І

Нікітчук Данііл

7-Б

Рудченко Н. І

Осецимська Дар'я

7-Б

Рудченко Н. І

Богачук Артем

7-Б

Рудченко Н. І

Шинкарьова Софія

7-Б

Рудченко Н. І

Основи здоров’я 27 учасників – 14 переможців

Шинкарьова Софія

7-Б

Лушнікова С. В.

Скаржанць Юлія

7-Б

Лушнікова С. В.

Осецимська Дар'я

7-Б

Лушнікова С. В.

Петкевич Мирослава

7-А

Лушнікова С. В.

Сокирюк Юлія

7-А

Лушнікова С. В.

Савічева Ніколь

7-А

Лушнікова С. В.

Овсяник Діана

6-Б

Лушнікова С. В.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Лушнікова С. В.

Дапієнко Кирило

6-А

Лушнікова С. В.

Блажієвська Валентина

6-А

Лушнікова С. В.

Салій Валерія

6-А

Лушнікова С. В.

Засядько Марія

5-А

Лушнікова С. В.

Глігач Анастасія

5-А

Лушнікова С. В.

Бабенко Софія

5-Б

Лушнікова С. В.

Географія 31 учасник – 26 переможців

Каравацький Олександр

7-А

Кундис Т. П.

Панчук Тетяна

7-А

Кундис Т. П.

Петкевич Мирослава

7-А

Кундис Т. П.

Нікітчук Даніїл

7-Б

Кундис Т. П.

Янів Ігор

7-Б

Кундис Т. П.

Осецимська Дар'я

7-Б

Кундис Т. П.

Коляденко Карина

8-Б

Кундис Т. П.

Каравацький Роман

8-Б

Кундис Т. П.

Каравацька Юлія

8-Б

Кундис Т. П.

Кобець Олександра

8-Б

Кундис Т. П.

Соценко Антоніна

9-Б

Кундис Т. П.

Мерлак Юрій

9-Б

Кундис Т. П.

Томель Катерина

9-Б

Кундис Т. П.

Можаровський Данило

6-А

Кундис Т. П.

Блажеєвська Валентина

6-А

Кундис Т. П.

Гаген Артем

6-Б

Кундис Т. П.

Залата Всеволод

6-Б

Кундис Т. П.

Овсяник Діана

6-Б

Кундис Т. П.

Краснощок Юлія

8-А

Хаврусь І. М.

Мітін Олексій

8-А

Хаврусь І. М.

Подгайна Дар'я

8-А

Хаврусь І. М.

Слободян Станіслав

8-А

Хаврусь І. М.

Шмиглюк Денис

8-А

Хаврусь І. М.

Якимченко Руслан

8-А

Хаврусь І. М.

Демір Міліса

8-А

Хаврусь І. М.

Дроботенко Валерія

8-А

Хаврусь І. М.

Я пізнаю світ

Нікітчук Анна

4-А

Гадяцька І. В.

Хімія 8 учасників – 4 переможці.

Кобець Олександра

8-Б

Свинарьова Г. А.

Томель Катерина

9-Б

Свинарьова Г. А.

Панчук Тетяна

7-А

Свинарьова Г. А.

Каравацька Юлія

8-Б

Свинарьова Г. А.

У весняній сесії олімпіади від «Всеосвіти» участь взяли 14 учнів, троє стали переможцями.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Грабар О. І.

Попова Валерія

6-Б

Грабар О. І.

Овсяник Діана

6-Б

Грабар О. І.

В цьому році за ініціативи Міністерства освіти і науки та за підтримки Міністерства цифрової трансформації і проєкту Дія. Цифрова освіта стартував проєкт «PlayMath» – це інноваційний проєкт з вивчення математики для українських школярів. Головна мета якого навчити учнів опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів. До участі в проєкті долучилися учні 8 класів, 17 учасників.

Високих результатів досягли учні в міському турнірі «У світі точних наук» з математики: 42 учасники з 10 класів, 26 із них посіли призові місця (учителі МІТІНА Н., ЖАДАН Т. ).

Можаровський Даніїл

6-А

Жадан Т. В.

Салій Валерія

6-А

Жадан Т. В.

Гевкалюк Олександр

6-А

Жадан Т. В.

Блажиєвська Валентина

6-А

Жадан Т. В.

Сікальчук Іван

6-А

Жадан Т. В.

Шапошник Аліна

6-А

Жадан Т. В.

Янок Олександр

6-В

Жадан Т. В.

Коваленко Олександра

7-А

Жадан Т. В.

Богачук Артем

7-Б

Жадан Т. В.

Янів Ігор

7-Б

Жадан Т. В.

Нікітчук Даніїл

7-Б

Жадан Т. В.

Бабенко Софія

5-А

Мітіна Н. В.

Мороз Святослав

5-А

Мітіна Н. В.

Дорохіна Катерина

5-А

Мітіна Н. В.

Садовник Анастасія

5-Б

Мітіна Н. В.

Засядько Марія

5-Б

Мітіна Н. В.

Мельник Валерія

5-В

Мітіна Н. В.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Мітіна Н. В.

Залата Всеволод

6-Б

Мітіна Н. В.

Якимченко Руслан

8-А

Мітіна Н. В.

Дроботенко Валерія

8-А

Мітіна Н. В.

Мітін Олексій

8-А

Мітіна Н. В.

Загной Єгор

8-А

Мітіна Н. В.

Краснощок Юлія

8-А

Мітіна Н. В.

Слободян Станіслав

8-А

Мітіна Н. В.

Кобець Олександра

8-Б

Мітіна Н. В.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» не залишив байдужими 60 учасників й приніс перемогу 27 учням.

Простосердов В'ячеслав

2 - А

Качук І. А.

Лаврова Анна

2 - А

Качук І. А.

Бурденюк Ярослав

2 - А

Качук І. А.

Сорокін Дмитро

2 - А

Качук І. А.

Артемоненко Олександр

2 - А

Качук І. А.

Данілушкіна Надія

2 - А

Качук І. А.

Бржозовський Артем

2 - А

Качук І. А.

Проць Мар'ян

2 - А

Качук І. А.

Панчук Артем

3-А

Гадяцька І. В.

Куницький Ілля

3-А

Гадяцька І. В.

Ніколаєнко Софія

3-А

Гадяцька І. В.

Нікітчук Анна

4-А

Гадяцька І. В.

Романюк Богдан

4-В

Щербак С. М.

Дорохіна Катерина

5-А

Мітіна Н. В.

Мороз Святослав

5-А

Мітіна Н. В.

Гавриленко Дар’я

5-А

Мітіна Н. В.

Мельник Валерія

5-В

Мітіна Н. В.

Каравацька Єлізавета

5-В

Мітіна Н. В.

Сергейчук Катерина

6-А

Жадан Т. В.

Блажиєвська Валентина

6-А

Жадан Т. В.

Сокирюк Юлія

7-А

Жадан Т. В.

Нікітчук Даніїл

7-Б

Жадан Т. В.

Мерлак Юрій

9-Б

Максименко І. В.

Махно Єгор

9-Б

Максименко І. В.

Богун Іван

9-Б

Максименко І. В.

Притуло Михайло

9-Б

Максименко І. В.

Горковенко Олександр

9-А

Максименко І. В.

Виховна робота завжди була невід’ємною складовою освітнього процесу, а зараз, в умовах військової агресії рф проти України, її важливість складно переоцінити.

Традиційно, учні нашої школи беруть активну участь в конкурсах різного рівня. У цьому навчальному році участь у різноманітних заходах була дистанційною, але це не вплинуло на активність наших дітей, які брали участь у проєктах, флешмобах, акціях.

До Дня соборності України створено інтерактивну виставку малюнків, учителями проведені цікаві заходи.

До Дня пам’яті Героїв Небесної сотні представники усіх класів взяли участь в акціях «Ангели Майдану», «Запали свічку!», також учні, учителі, які перебувають в різних куточках України і світу, взяли участь у  проєкті вшанування пам’яті героїв майдану: зробили фото біля пам’ятників героїв, які об’єднали у спільну відеолистівку.

Разом учні, батьки й учителі відзначили  день рідної мови, Шевченківські свята.

З почуттями любові учні 1-А, 2-А, 4-Б, 3-Г, 5-Б, 5-А, 7-А, 11-Акласів (ДЗЮБА В., КАЧУК І., ЮШКАЛЮК Т., РУДА Г., КОЛОСОВА Т., ВИБОРНА Г., РУДЧЕНКО Н., СВИНАРЬОВА Г.) створювали відеолистівку для наших матусь. Особливими були вітання  для матерів наших захисників.

Не зважаючи на умови дистанційного спілкування, разом з усією країною ми взяли активну участь  в заходах до Дня вишиванки: флешмоб «Вишиванко, моя Україно», конкурс «У вишиванці крізь світи», конкурс "Я по світу іду у вишиванці", майстер-клас «Святкова вишиванка» для учнів 4-5 класів.

Учні 1-А, 2-Б,  5-А, 8-А, 9-А, 9-Б (ДЗЮБА В., АЛЕЩЕНКО Г., КОЛОСОВА Т., ХАВРУСЬ І., МАЛАХ О., ЧЕБИКІНА І,) класів взяли участь у флешмобі від МАН України  «До євробачення 2023» . Ідея проєкту розповісти світові, про що мріють українські діти.

Україна Європейська держава. Дізнатись про зв’язок європейців із Херсоном допоміг інформаційно-освітній проєкт «Європеці в історії Херсона». Найбільш активними учасниками якого були учні 7-Б і 8-А (МОЇСЕЄВА І., ХАВРУСЬ І.)класів.

Нова реальність диктує нові правила життя. Тепер одне з найважливіших завдань навчити дітей правилам безпеки, які допоможуть зберігти життя. Такою є мета конкурсів «Охорона праці очима дітей» (КРАСНОЩОК Юлія 8-А, ФАДИЧЕВА Яна 6-Б), «Я маю право на життя», «Безпечне дитинство безпечна країна».

Засядько Марія

5-Б

Папалуца О. О.

Луста Ігор

5-Б

Папалуца О. О.

Дячук Віра

5-А

Папалуца О. О.

Дарієнко Кирило

6-А

Папалуца О. О.

Щепетко Вікторія

6-А

Папалуца О. О.

Проценко Денис

6-Б

Папалуца О. О.

Свинарчук Анастасія

6-Б

Папалуца О. О.

Скоблікова Катерина

7-Д

Папалуца О. О.

Панчук Тетяна

7-А

Папалуца О. О.

Мітін Олексій

8-А

Хаврусь І. М

Шмиглюк Денис

8-А

Хаврусь І. М

Кобець Олександра

8-Б

Голокоз Н. В.

Коляденко Каріна

8-Б

Голокоз Н. В.

Черненко Валерія

3 - Г

Руда Г. О.

Криворучко Михаил

3 - Г

Руда Г. О.

Вдосконалюють свої знання з безпеки життєдіядьності й учителі: 53 педагоги взяли участь у проєктах від громадської організації «Асоціація саперів України»: «Онлайн безпека», «Курс із безпеки життя».

8 педагогів  пройшли курси навчання 

«Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!», який стартував 23 травня.

15 педагогів долучилися до навчання

«Домедична допомога».

Проведено бесіди з безпеки життєдіяльності, заходи до Дня безпечного інтернету, участь у глобальному тижні безпеки дорожнього руху, день цивільного захисту.   Педагогічний колектив взяв участь у онлайн навчанні «Домедична допомога» від  Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Херсонської області.

Важлививою для всього світу є проблема екології. Учні й батьки взяли участь у Всеукраїнському проєкті «Мішечок», проявили творчі здібності, креативність (учитель КОСКІНА Л.).

Балицька Валерія

2-Б

Коскіна Л. В.

Мехеда Світлана

5-Б

Коскіна Л. В.

Засядько Марія

5-Б

Коскіна Л. В.

Юдіна Ліза

5-Б

Коскіна Л. В.

Каравацька Юлія

8-Б

Коскіна Л. В.

Фадічева Вероніка

8-Б

Коскіна Л. В.

Янок Олександр

6-В

Коскіна Л. В.

Панчук Валентина

9-Б

Коскіна Л. В.

Пишаємося талантами наших учнів. Перше місце у Всеукраїнському конкурсі до Дня Святого Миколая посіла Скоблікова Катерина 7-Г клас (учитель ПАПАЛУЦА О.).

У складних умовах продовжив роботу й наш парламент під кураторством ТКАЧЕНКО А. Вкотре виборов право презентувати роботу на форумі президентів. За результатами голосування присутніх, посіли 3 місце серед закладів міста.

 • Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Це чи не найголовніший чинник того, як складеться  подальше життя. Відомості про зміст та перспективи сучасних професій, форми й умови оволодіння різними спеціальностями, стан та потреби ринку праці про це випускники дізнавалися на онлайн зустрічах із представниками ЗВО, ЗФПО. Херсонський державний аграрно-економічний університет,
 • Херсонський національний технічний університет,
 • Херсонський державний університет,
 • Одеський університет внутрішніх справ
 • Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
 • Херсонський гідрометеорологічний технікум
 • Херсонський професійний ліцей зв’язку і поліграфії
 • Професійно-морський ліцей Херсонської державної морської академії,        
 • Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну
 • Херсонське вище професійне комерційне училище

Без сучасних технологій складно уявити освітній процес ХХІ століття. Тому важливим питанням сьогодні є забезпечення учасників освітнього процесу комп’ютерною технікою.

14 

Психологічна служба школи.

В цьому навчальному році, як ніколи раніше наші учні потребували психологічної підтримки.

Вимогою та нагальною потребою військового часу стали готовність та вміння кваліфіковано надавати кризову психологічну допомогу учасникам освітнього процесу.

На початку навчального року було проведено діагностичне дослідження через гугл форму з батьками учасників навчального процесу з метою вивчення запитів до психологічної служби і рефлексії актуального емоційного стану учнів. Було отримано наступні результати: 85,5% не мали запиту до психолога; 9,2% мали запит, а 5,7% конкретного запиту не мали, але, можливо, міркували над зверненням на консультацію.

Також ставилось питання про те, які теми їм би було цікаво розглянути. Серед відповідей батьків часто зустрічались наступні: як заохотити дитину до навчання; відчуття страху від наслідків війни; як дітям побороти страх, як справлятись із емоціями; як розвивати самоконтроль,  увагу; як будувати стосунки з підлітком; як знайти зараз сенс життя тощо.

Відповіді на поставлені питання було надано у Телеграм каналі “Психологічна служба НВК 48”: було записано відеозвернення для батьків, публікувались пости на актуальну тематику, чек листи, пам'ятки, техніки подолання тривожності, антистресові вправи тощо.

Запровані в телеграм каналі публікації були спрямовані на психологічну просвіту батьків та педагогів: публікувались оголошення про телефони гарячої лінії для підтримки сімей, які постраждали під час війни; онлайн платформи для безкоштовних психологічних консультацій; покликання на онлайн заходи з профорієнтації для старшокласників; щодо запитів з пошуку сенсу життя  - публікації “Від виживання до бажання жити”; “Свята в умовах війни”; щодо запитів з проблем навчання було створено публікації, де розʼяснювалось психофізіологічні зміни під час хронічного стресу у дітей; помилки батьків при відсутності мотивації до навчання; пізнавальні пости з психології підліткового віку.

Психодіагностична робота з учнями проводилася  двічі - під час проведення скринінгу з першокласниками. Онлайн діагностика виявилась не зовсім інформативною через те, що батьки втручались в роботу дітей, намагаючись допомогти їм, тому результати виявились переважно високими.

Онлайн проводилась групова корекційна робота. Усього було проведено 23 тренінги та розвивальних занять, 14 зустрічей з яких було проведено за програмою, схваленою МОН, “Безпечний простір” (7 тренінгів з учнями початкової школи і 7 з учнями середньої ланки).

З педагогами школи було проведено 2 тренінгові зустрічі, метою яких була супервізійна і арттерапевтична, ресурсна підтримка.

27 індивідуальні консультації було надано учителям .Було проведено 46 індивідуальні консультації з батьками учнів.

З учнями було проведено 38 індивідуальні консультації.

Протягом 2022/2023 навчального року діяльність практичного психолога була спрямована на психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу під час війни через надання психологічної підтримки; кризове консультування після травмуючих подій; психологічне консультування за запитами; ознайомлення з методами самодопомоги та саморегуляції для подолання стресу та його наслідків;

ознайомлення з принципами першої психологічної допомоги іншому; корекцію психоемоційних станів (за запитом) через техніки стабілізації

емоційного стану; допомога в адаптації на новому місці через вимушене переміщення по Україні та за її межами;психологічна просвіта щодо шляхів підвищення резильєнтності, збереження та пошуку власних ресурсів.

Охоплено психологічним супроводом:діти – 50;

Батьки – 50;

Вчителі – 19

 

Індивідуальне консультування за запитом здійснювалось через телефонний та відео зв'язок.  

 

Кількість звернень:

Діти – 40;

Батьки – 35;

Вчителі – 25

Тематика консультацій:

 • Ускладнена адаптація до нових умов життя та нового оточення
 • Відсутність почуттів. Завмирання
 • Порушення взаємин в родині
 • Страх перед невизначеністю
 • Тривога за близьких, які не евакуювалися
 • Відновлення безперервності життя
 • Пошук індивідуальних каналів ресурсів -
 • Стресостійкість та протидія емоційному вигоранню під час війни
 • Опанування практичних навичок подолання стресу
 • Адаптація до нових умов проживання та навчання
 • Емоційна підтримка, зниження рівня тривожності
 • Навчання методам саморегуляції
 • Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»
 • Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

Діагностика:

- опитування щодо необхідності отримання психологічної допомоги в   рамках групових он-лайн зустрічей з психологом.

- онлайн-скринінг психологічної травми (опитування батьків щодо дітей)

- моніторинг емоційних станів через діагностику (посилання на он-лайн тестування) та спостереження (надання критеріїв)

- опитувальник для знаходження життєвих ресурсів (Модель BASIC Ph)

Просвітницька робота: для батьків та їх дітей здійснювалась через телеграм-канал - «Кабінет психолога», для вчителів в групі в Телеграм.

 

Тематика наданої актуальної та підтримуючої інформації наступна:

- Основи Першої психологічної допомоги;

- Психологічна травма, симптоми та подолання

- Реакції людини після травматичної події та як діяти щоб допомогти;

- Інформація щодо можливості отримання безкоштовної

  психологічної допомоги та корисні посилання для самодопомоги.

- Я більше нічого не відчуваю. Завмирання та війна.

- Відновлення безперервності життя та розірваних зв’язків

- Підтримка себе та дітей в умовах війни

- Правила стресостійкості та протидії емоційному вигоранню в умовах війни

- ПТСР. Симптоми. Підтримка

- Коректне спілкування та надання підтримки людині при горюванні

- Пошук, активація та залучення ресурсів для подолання стресових умов та станів

Важкі часи переживає наща країна. Кожен громадянин намагається попри усі негаразди бути корисним нашій Держаі. Тема волонтерста присутня в освітньому процесі , але те, що доведеться волонтерити під час війни м і уявити не могли.

Будівля нашої школи розмістила в собі з грудня 2022 року "Пункт незламності". Волонтерят там наші працівники, які залишилися в Херсоні.Щодня приходять до школи наші учні, допомагають на пункті, відвідують шкільну бібліотеку, заямаються дистанційно з вчителямиЮ використовуючи інтернет шкільний і гаджети.

Допомогли ЗСУ, виготовили 366 окопних свічок. Дякую усім працівникам. Вони зберігають дух нашого закладу, щкола живе, чекає на повернення учнів і вчителів.

Плануємо майбутнє закладу тому бачу основні завдання саме такі:

 

Пріоритетні завдання, цілі закладу в новому навчальному році:

1.Впровадження нового Державного стандарту базової освіти відповідно до Концепції Нової української школи.

2.Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій.

3.Зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи.

4.Створення безпечних умов   для проведення освітнього процесу( забудова укриття в школі).

5.Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

Завершуючи свій виступ, хочу запевнити вас, що я намагатимусь зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі як директор школи докладатиму всіх зусиль, щоб спільньно досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів.

Щоб наш  заклад освіти був для дітей  - школою радості, для батьків спокою і надії, а для вчителів місцем творчості.

Вчителі важливі, адже майбутнє нашої країни в наших дітях і  від рівня освіти, яку надамо нашим дітям  залежатиме в якій країні житимемо.

Тому ідемо  разом до перемоги ! І до зустрічі в Херсоні.

 

 

Контактна інформація

Вулиця 28 Армії, 14  

Телефон: (0552) 35-27-94, 35-27-97

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Партнери

FREEhost.UA - украинский хостинг и аренда сервера

 Центральна дитяча бібліотека ім. Л. Українки